Startpagina Actueel

Nieuwe klap voor landbouw in Essen: Beekdalgebieden!

Landelijke Toekomst kijkt angstvallig naar het beleidsplan Ruimte van de gemeente Essen. De uitbating van enkele landbouwbedrijven wordt bedreigd.

Leestijd : 4 min

Landelijke Toekomst is een belangengroep met een groot aantal leden uit de regio Noorderkempen. De leden bestaan voornamelijk uit grondeigenaren, landbouwers en stakeholders uit het gebied.

Landelijk Toekomst heeft het proces beleidsplan Ruimte van Gemeente Essen nauw opgevolgd en komt tot de volgende zaken.

Beleidsplan Ruimte Essen

Gemeente Essen is al enkele jaren bezig om een beleidsplan ruimte op te stellen. In dit plan worden de lange termijn visie van de gemeente Essen weergegeven. Bijvoorbeeld: in agrarisch gebied is nu de term Valleigebied aangewend of Beekdalgebied. De visie is onder andere dat op deze vruchtbare landbouwgrond vernatting plaats vindt en dat op deze manier de landbouwer wordt beperkt in teelten. Immers op vernatte landbouwgrond kan de landbouwer nauwelijks telen. Er worden diverse gebieden aangeduid als Valleigebied/Beekdalgebied, in deze gebieden zetelen veel landbouwbedrijven en deze zien dit als een nieuwe klap, dit naast alle andere problematiek. Dit geeft ook Jef Van Den Bergh uit Essen Hoek aan. Hij is jonge landbouwer en zijn bedrijf zetelt volledig in Valleigebied. Hij heeft melkvee en schapen. Indien de gronden worden vernat is melkveehouderij en houden van schapen onmogelijk. Jef heeft letterlijk gezien de schapen dan niet op het droge en hij voorziet grote problemen geeft hij aan. “Is er nog wel een toekomst voor mij of wil men de landbouw en deze schapen laten verdwijnen?”, vraagt hij zich af.

Studiebureau Omgeving

Gemeente Essen heeft Studiebureau Omgeving de opdracht gegeven om deze visie te maken. Studiebureau Omgeving heeft destijds ook het Masterplan voor het Nationale Park geschreven onder leiding van Guy Vloebergh. Deze heeft weer vele connecties met het kabinet van Demir, zoals wij zien op de openbare profielen. Studiebureau Omgeving is gevestigd in het centrum van Antwerpen en volgens de website hebben zij voornamelijk stadprojecten en groenprojecten uitgevoerd. Er is geen woord landbouw te bespeuren op de site, evenmin heeft het team ervaring met landbouw. Het team heeft wel ruime ervaring met natuur en stad. Het is opmerkelijk dat de visie beleidsplan ruimte Essen wordt geschreven door dit bureau, aangezien er ook sprake is van een aanzienlijk landbouw aandeel in gemeente Essen.

Proces en inspraak

Vanaf het begin liep het al moeizaam met de het beleidsplan ruimte. In het proces zijn de zaken niet goed verlopen, waardoor er nog een inspraakronde moest komen. Ook is men ten tijde van corona bezig geweest met deze visie, waardoor het zeer lastig was om de Essenaren te informeren over het beleidsplan ruimte. Ten tijde van het proces heeft het studiebureau de visie nader toegelicht bij een info moment. Hierbij waren ook landbouwers aanwezig, er was echter geen kennis van landbouw en de vragen werden niet begrepen. Ook wist men geen antwoord te geven op wat men kan telen op vernatte percelen.

Studiebureau Omgeving heeft nauwelijks kennis van de landbouwsector, dit bleek uit de studie en de presentaties. Daarnaast blijkt dat de afgelopen dagen de visie continue wordt aangepast en er geen definitieve versie is, terwijl dit op  dinsdag 27 februari  gestemd wordt in de gemeenteraad. Hoe kan de gemeenteraad hier goed over beslissen als de teksten continue worden aangepast? De landbouw heeft vanwege deze reden uitstel gevraagd, echter voorlopig gaat gemeente Essen hierin niet mee.

Onafhankelijkheid?

Landelijke Toekomst betreurt het ten zeerste dat deze belangrijke visie wordt geschreven door personen met geen enkele kennis van landbouw en dat de stem van de landbouw zeer beperkt wordt gehoord. Daarnaast heeft Studiebureau Omgeving het masterplan voor het Nationaal Park geschreven en zijn er connecties met kabinet Demir. Daarnaast zijn er meer dan 70 bezwaren ingediend door de landbouw, deze bezwaren zijn ook behandeld door Studiebureau Omgeving. Dit is zoals een beenhouwerij die het eigen vlees keurt! Hoe komt het dat hier niet op ingegrepen wordt?

Daarnaast speelt de Gecoro (adviesraad ruimtelijke ordening) ook een rol in dit proces. Zij adviseren het schepencollege. Ook deze adviesraad neemt de adviezen van Studiebureau Omgeving over. Samenvattend: dit is geen onafhankelijk proces!.

Oplossing

De landbouw heeft zeer duidelijk aangegeven geen Valleigebieden te creëren en meteen een goede oplossing gegeven: inzetten op innovatieve technieken, zoals peilgestuurde drainage, onderhouden van sloten en inzetten op een goede bodemstructuur. De landbouwers willen hier graag aan meewerken! Op deze manier werken landbouw en natuur samen en staan zij niet tegen over elkaar, wat nu het geval is. Zeer jammer dat de stem niet wordt gehoord van de landbouw.

Nieuwe klap voor landbouwers Essen

De gevolgen voor de landbouw is ongewis, geeft Jef Van Den Bergh aan, daarnaast wordt er weer aangegeven dat er niets aan de hand is. “Echter onze ervaringen uit het verleden geven anders aan, dit is de eerste stap. Op termijn is enkel natuur mogelijk op deze gronden en kan de landbouwer vertrekken, ik kan mijn koeien en schapen toch niet houden op water?”

Landelijke Toekomst zal het te verlopen proces voorleggen aan een onafhankelijke jurist en vervolgens bekijken wat de mogelijkheden zijn. Tenslotte vraagt Landelijke Toekomst uitstel om dit plan in te brengen in de Gemeenteraad op dinsdag 27 februari, dit vanwege het feit dat de definitieve teksten nog steeds niet beschikbaar zijn en het proces (onder andere van participatie) zwaar ondermaats is. Op deze manier is het onmogelijk is een goede beslissing te nemen!

Landelijke Toekomst

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken