Startpagina Boerenprotest

Overheidsmanager van het jaar Mark Andries wordt ‘procesbegeleider’ Vlaams landbouwakkoord

De Vlaamse regering heeft Mark Andries aangeduid als ‘procesbegeleider’ voor de globale coördinatie van het landbouwakkoord dat de regering vorige week heeft gesloten met de 3 landbouworganisaties. Dat heeft minister-president Jan Jambon vrijdag aangekondigd op X.

Leestijd : 1 min

Andries staat sinds 2019 aan het hoofd van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio), het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor ondernemers. Hij werd onlangs nog bekroond tot overheidsmanager van het jaar 2023.

Tegen de achtergrond van het boerenprotest bereikte de Vlaamse regering een week geleden een akkoord met de landbouworganisaties Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Groene Kring over een aantal maatregelen die tegemoet moeten komen aan de verzuchtingen van de landbouwers.

Zo is afgesproken dat de Vlaamse overheid tot 1 oktober zelf geen grond in agrarisch gebied meer aankoopt. Er komt ook een werkgroep met alle betrokken sectoren (landbouw, natuur, industrie...) die zich moet buigen over de problematiek van grondgebruik in Vlaanderen. Een eerste rapport moet tegen 1 juli 2024 klaar zijn.

Daarnaast raakten de regering en de landbouworganisaties het eens dat de nulbemesting in VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk, waardevolle natuur) uit het milieueffectenrapport (MER) van het nieuwe mestactieplan (MAP7) wordt gehaald. Ten slotte wordt ingezet op een daling van de administratieve lasten, met onder meer een versoepeling van de kalenderlandbouw.

Belga

Lees ook in Boerenprotest

Meer artikelen bekijken