Startpagina Actueel

WeComV zoekt 3 extra leden om sneller luchtemissiereducerende maatregelen voor de veeteelt te beoordelen

De Vlaamse regering heeft beslist om 3 nieuwe wetenschappers aan te trekken voor het wetenschappelijk expertencomité (WeComV) dat zich richt op luchtemissies in de veeteelt en de mestverwerking. Zo kunnen emissiereducerende maatregelen sneller beoordeeld worden. Dat is belangrijk om de stikstofuitstoot van landbouwactiviteiten terug te dringen.

Leestijd : 2 min

Een van de maatregelen uit het recente landbouwakkoord gaat over het verbeteren van de rechtszekerheid voor landbouwers. Snel duidelijkheid brengen over emissiereducerende technieken draagt daartoe bij. Het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV) bestaat vandaag uit 5 wetenschappers die zich buigen over meetrichtlijnen en maatregelen om de stikstofuitstoot en andere emissies naar de lucht van landbouwactiviteiten in te perken.

Enkele voorbeelden van emissiereducerende maatregelen zijn het installeren van luchtwassers aan stallen, voederadditieven die de vorming van ammoniak beperken en het installeren van emissiereducerende stalvloeren bij runderen. De bedoeling is om de uitstoot van ammoniak, methaan, fijnstof, geur,... in de veeteelt en mestverwerking te verminderen. Zo komen er minder emissies terecht in onze leefomgeving. Bepaalde maatregelen verbeteren ook het stalklimaat, wat de gezondheid van mens en dier ten goede komt.

Doorlooptijd verkorten

Om de doorlooptijd van nieuwe emissiereducerende maatregelen te verkorten, heeft de minister van Omgeving beslist om drie nieuwe leden aan te werven om de bestaande expertise binnen het Comité uit te breiden. Wetenschappers die beschikken over een doctoraat en personeelslid zijn van een universiteit, onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid of een erkende organisatie die actief is in het praktijkonderzoek kunnen zich kandidaat stellen.

Wie interesse heeft om deel uit te maken van WeComV, kan hier de voorwaarden bekijken.

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken