Startpagina Actueel

Raad van State verwerpt annulatieverzoek tegen stikstofdecreet

De Raad van State heeft, zoals verwacht, het annulatieverzoek verworpen dat de Verenigde Veehouders hadden ingediend tegen het stikstofdecreet van de Vlaamse regering. De Raad van State stelt dat hij niet bevoegd is en volgt daarmee het standpunt van de auditeur.

Leestijd : 1 min

De vzw Verenigde Veehouders werd een tijd geleden opgericht om het stikstofakkoord van de Vlaamse regering juridisch aan te vechten. Op 20 december diende de vzw een verzoekschrift in bij de Raad van State om het stikstofdecreet te schorsen en nietig te verklaren.

De organisatie laakt dat de tekst gebaseerd is op verkeerde cijfers. Bovendien brengt hij niet alleen de Vlaamse landbouw, maar de economische activiteit en welvaart in gevaar, luidt het.

Niet bevoegd

In zijn beslissing stelt de Raad dat het niet bevoegd is om een voorstel van decreet te vernietigen. Daaruit volgt dat de Raad van State geen rechtsmacht heeft om kennis te nemen van het voorliggende annulatieberoep. Eerder wees de auditeur er al op dat enkel het Grondwettelijk Hof bevoegd is om uitspraak te doen over de nietigverklaring. (

Belga

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken