Startpagina Uw stem

Opinie: Verenigde Veehouders ‘zet alle rechtsmiddelen in’

In een opiniestuk zet de Verenigde Veehouders al hun juridische acties tegen het stikstofdecreet op een rijtje: ‘de vzw Verenigde Veehouders zet alle rechtsmiddelen in om de belangen van haar leden en de sector te verdedigen’.

Leestijd : 2 min

De vzw Verenigde Veehouders werd opgericht om juridisch een einde te stellen aan het bedrog en de onrechtmatige behandeling die de veehouderij in Vlaanderen te verduren krijgt.

Nu de Vlaamse regering volhardt in de boosheid en een onwettig stikstofdecreet goedgekeurd heeft, zet de vzw Verenigde Veehouders alle rechtsmiddelen in om de belangen van haar leden en de sector te verdedigen.

Vordering tot schorsing en vernietiging van het stikstof-decreet bij het grondwettelijk hof.

Klacht met burgerlijke partijstelling tegen de VMM wegens publicatie van foute en onmogelijke ammoniak-depositiecijfers.

Symposium ‘Stikstof in alle redelijkheid’

Laat het voor iedereen duidelijk zijn: het ‘stikstof-probleem’ zoals het al jarenlang door bepaalde organisaties en de mainstream media aangekaart wordt, bestaat niet. De PAS of programmatische aanpak stikstof en het stikstof-decreet zijn gebaseerd op zwaar foute en gefraudeerde cijfers.

Ook op het Symposium (5/3/2024): ‘Stikstof in alle redelijkheid’ van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten te Brussel blijft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beweren dat 95% van de ammoniak afkomstig is uit de landbouw en 1,4 % uit de huishoudens.

Buitenlandse professoren werden ingehuurd om er transport en industrie uit de wind te zetten en het verhaal van de VMM te ondersteunen. De boerengezinnen worden door de overheidsdiensten en het parlement bedrogen.

Eerdere acties, standpunten en informatie over de stikstof-problematiek kan u lezen op onze website. Daar kan u de juridische acties van de vereniging ook financieel steunen.

Verenigde Veehouders

Lees ook in Uw stem

Meer artikelen bekijken