Startpagina Wetgeving

Pelt-arrest verontrust landbouwbedrijven

De Vlaamse overheid bekijkt of er nood is aan verduidelijking over de milieutechnische eenheid in het kader van de vergunningsverlening van waterwinningen. Het Pelt-arrest over grondwaterwinningen verontrust landbouwbedrijven met meerdere grondwaterwinningen.

Leestijd : 2 min

Een melkveebedrijf wilde het aantal grondwaterwinningen voor haar bedrijfszetel uitbreiden van 2 naar 7 om verschillende maïsakkers te beregenen. Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) nam de commissie Leefmilieu van de Vlaamse regering op 5 maart in gedachten mee naar Pelt en Hechtel-Eksel, waar die meldingen grondwaterwinning werden ingediend.

Milieuverenigingen Natuurpunt en Dryade motiveerden dat de 2 gemeenten de grondwaterwinningen niet konden toestaan met verschillende, afzonderlijke aktenames. Ze argumenteerden dat de afzonderlijke winningen samen hadden moeten beoordeeld worden en daardoor vergunningsplichtig waren en niet meldingsplichtig.

Milieutechnische eenheid

Het totale opgepompte debiet van de 5 winningen samen bedraagt volgens Schauvliege 11.900 m3 per jaar. Dat wil zeggen dat het om een vergunningsplichtige waterwinning gaat. De Raad voor Vergunningsbetwistingen treedt dit bij en oordeelt dat het jaardebiet van een grondwaterwinning wordt bepaald door alle winningen die samen een geheel vormen, de zogenaamde milieutechnische eenheid.

De 5 bestreden beslissingen werden vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Schauvliege wilde van Vlaams minister voor Leefmilieu Demir (N-VA) vernemen wat de impact van dit zogenaamde Pelt-arrest is op de vergunningsverlening van waterwinningen.

Volgens minister Demir ontlokte het arrest bezorgdheden bij landbouwbedrijven met meerdere grondwaterwinningen die vreesden geconfronteerd te worden met eenzelfde uitspraak. Daar wil de Vlaamse overheid duidelijkheid over. De analyse over de milieutechnische eenheid loopt momenteel.

Demir zegt dat dit arrest niet als principearrest wordt aanzien. De elementen die erin zijn opgenomen om tot de aanwezigheid van een milieutechnische eenheid te besluiten, zijn niet exhaustief, noch determinerend. Het Vlaamse Gewest was geen partij in deze zaak en neemt akte van het arrest. Op dit moment is het volgens minister Demir voorbarig om hier al te grote conclusies aan te verbinden.

Drainage en droogte

Voor Schauvliege blijft het duidelijk dat de vergunningsaanvrager in de aangehaalde handelswijze geprobeerd heeft om te ontsnappen aan de vergunningsplicht door alles op te splitsen. Daardoor is de regelgeving omzeild.

Mieke Schauvliege vindt dat de Vlaamse overheid daartegen moet optreden. Ze moet ervoor zorgen dat, als een aanvrager binnen een milieutechnische eenheid een vergunning aanvraagt die groter is dan 5.000 m3, daar een passende beoordeling op wordt toegepast.

Een van de grootste redenen van de verdroging die in Vlaanderen optreedt, is volgens Schauvliege de drainage die de Vlaamse landbouw toepast. De Vlaamse regering zou een vergunningsplicht opleggen voor drainage in en rond natuurgebieden, maar het parlementslid zag daarrond nog niets passeren.

Demir ziet de vergunningsplicht voor drainage verweven in de Vlarem-grondwatertrein. Er is een tweede keer een principiële goedkeuring geweest en dat is nu een Europese aanmelding. Volgens de minister is dat de grootste aanscherping qua grondwaterbeleid die daar sinds decennia is geweest.

Fons Jacobs

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken