Startpagina Klimaat

Landbouw draagt weinig bij aan daling Vlaamse broeikasgassen met 20%

In 2022 daalde de ESR-broeikasgasemissies met 20% ten opzichte van 2005. Emissies uit de landbouwsector daalde maar met 1% en draagde volgens cijfers van VMM amper bij aan de algemene uitstootdaling van broeikasgassen.

Leestijd : 2 min

De totale Vlaamse broeikasgasemissies daalde in 2022 met 4,3 megaton CO2 eq in vergelijking met 2021, dat is een daling van 73,3 megaton CO2 eq in 2021 naar 69,0 megaton CO2 eq in 2022. De ESR-emissies, die relevant zijn voor het halen van de ESR-Vlaamse doelstellingen en waaronder landbouwemissies vallen, dalen eveneens en dit met 3,4 megaton van 43,5 megaton CO2 eq in 2021 naar 40,1 megaton CO2 eq in 2022.

Dit blijkt uit cijfers die de Vlaamse Milieumaatschappij op 15 maart 2024 rapporteert aan de Europese Commissie als onderdeel van de Belgische inventaris en die het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vandaag al verspreidde.

Globaal genomen wordt in 2022 een reductie van 20% vastgesteld ten opzichte van 2005 voor de ESR-emissies. In 2021 werd nog een reductie van 14% vastgesteld ten opzicht van 2005.Volgens het kabinet van Demir tonen deze cijfers aan dat er nog inspanningen nodig zullen zijn om de doelstellingen van 40% reductie in 2030 te halen, maar dat Vlaanderen wel op de goede weg is.

Landbouw

Emissies binnen de landbouwsector daalde maar met 0,1 megaton CO2 eq, een daling van 7,3 megaton CO2 eq in 2005 naar 7,2 megaton CO2 eq in 2022. Daardaar bleef het landbouwaandeel in de evolutie van dalende broeikasgasemissies tussen 2005 en 2022 maar beperkt tot 1%. Ten opzicht van 2021 daalde de emissies wel met 7%. Dat jaar was het aandeel van de uitstootdaling dan ook gestegen tot 17%.

Een beperkte daling van 0,2 megaton CO2 eq tussen 2021 en 2022 van niet-energetische emissies, uitstoot door processen die geen energie opwekken, zou volgens de VMM veroorzaakt zijn door een daling in dieraantallen en een lager gebruik van kunstmest en dierlijke mest.

Maar als je de uitstoot van niet-energetische broeikasgasemissies van de landbouwsector bekijkt vanaf 2005, is er zelfs een beperkte stijging van 0,04 megaton CO2 eq te zien. De VMM wijt deze evolutie aan methaanemissies afkomstig van verteringsprocessen. Die uitstoot zou in 2022 met 9% gestegen zijn ten opzicht van 2005, door een stijgende melkgift per dier en per jaar.

Een daling van de N2O-emissies, of distikstofmonoxide-emissies, compenseerde deze lichte stijging deels. Ten opzichte van 2005 daalde deze emissie met 15% door de implementatie van mestactieplannen met als gevolg een meer oordeelkundige bemesting en een stijgende hoeveelheid verwerkte mest. Hierdoor daalde de N2O-emissies afkomstig van de landbouwbodems.

ThD

Lees ook in Klimaat

Meer artikelen bekijken