Startpagina Granen

Meer risico op voetziekte in wintertarwe door natte omstandigheden

Door de natte en zachte omstandigheden kan hier en daar voetziekte opduiken in wintertarwe laat het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) weten.

Leestijd : 2 min

De tarwe gezaaid in het najaar zal nu 'aar 1cm' bereiken, dit is een cruciale fase om voetziekte te beoordelen. Deze ziekte kan bevorderd zijn door de weersomstandigheden: nat en warmer dan verwacht. Naast het weer is ook de gevoeligheid van de variëteit, het perceel en de aanwezigheid van inoculum belangrijk.

De bestrijding vindt best plaats tussen aar 1cm en eerste knoop. Het symptoom is een ovale vlek aan de stengelvoet. Deze is echter niet steeds even duidelijk.

Risico op voetziekte

Het is een ziekte die gebonden is aan een perceel, het inoculum moet dus aanwezig zijn in de bodem. Versterkende factoren hierbij zijn dus stroresten van vorig seizoen die niet of niet voldoende zijn ingewerkt. Een ruime gewasrotatie verlaagt dan het risico.

Bevorderlijke factoren voor het optreden van oogvlekkenziekte zijn onder andere een te geringe vruchtwisseling (zoals tarwe na tarwe of tarwe om de 2 jaar verbouwen op hetzelfde perceel). Een andere bevorderlijke factor zijn bovenliggende stro- en stoppelresten van tarwe. Maar ook een vroege zaai en hoge standdichtheid zijn bevorderlijke factoren. Gezien de sporen weinig mobiel zijn bevordert een hoge standdichtheid het uitbreiden van oogvlekkenziekte. Voorvruchten die een hoge stikstofreserve nalaten, zoals vlinderbloemigen net als een zachte en vochtige herfst bevorderen ook de groei van de schimmel en sporenvorming.

Behandeling

Oogvlekkenziekte moet pas bestreden worden als 25 tot 35% van de hoofdhalmen een oogvlek vertonen, afhankelijk van de gevoeligheid van het ras. Beoordeel hiervoor bij voorkeur 100 hoofdhalmen, verspreid over het perceel, op de aanwezigheid van oogvlekkenziekte. Verwijder hiervoor de buitenste bladschede.

De fungicidebehandeling kan dan, indien noodzakelijk, uitgevoerd worden in het stadium ‘eerste knoop’ tot ‘tweede knoop’, hoe vroeger hoe doeltreffender. Na het stadium ‘tweede knoop’ is een behandeling nog weinig efficiënt.

De meest effectieve actieve stoffen zijn metrafenone en prothioconazool. Arvalis heeft vastgesteld dat prochloraz, geen werkzaamheid meer vertoont ter bestrijding van de gewone oogvlekkenziekte. Deze schimmel is er resistent geworden aan prochloraz.

LCG

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken