Startpagina Economie

Fevia veroordeelt ontwerp zwerfvuiltaks

Fevia veroordeelt het ontwerp voor een zwerfvuiltaks die de prijs van de winkelkar doet stijgen met 112 miljoen euro aan accijnzen.

Leestijd : 2 min

De 3 gewesten willen voedingsbedrijven een nieuwe verpakkingsheffing van 112 miljoen euro opleggen. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, protesteert tegen deze belasting omdat die volgens Fevia 3 keer hoger ligt dan in de buurlanden. Daardoor is deze zwerfvuiltaks volgens Fevia nadelig voor de Belgische consument.

Europa heeft beslist dat voedings- en drankenproducenten moeten instaan voor de zwerfvuilkosten. De 3 gewesten in België leggen momenteel de laatste hand aan nieuwe wetgeving hierover. Ze berekenden dat producenten hiervoor 112 miljoen euro zouden moeten betalen. In onze buurlanden ligt dezelfde belasting verhoudingsgewijs 3 keer lager.

Duurder dan in het buitenland

Fevia uitte meermaals kritiek op de berekeningsmethode, die zich baseert op aangiftes van lokale overheden, en tegenstrijdige en onnauwkeurige gegevens over de samenstelling van zwerfvuil. “We begrijpen nog steeds niet waarom het opruimen van zwerfvuil in ons land 3 keer zo veel zou kosten als in buurlanden als Frankrijk, Nederland en Duitsland. Loop maar eens rond in de steden en op het platteland van deze landen om te zien dat de aanwezigheid van zwerfvuil ook daar problematisch is en dat het regelmatig wordt opgeruimd. Wij geloven niet dat onze lokale overheden zoveel minder efficiënt zouden zijn”, zegt Bart Buysse, CEO van Fevia.

De zwerfvuiltaks zou worden toegevoegd aan een lasagne van verpakkingsheffingen die al veel te dik is. Op basis van de plannen die nu op tafel liggen, zouden bedrijven de belasting al in augustus van dit jaar moeten betalen. Met deze nieuwe belasting loopt de verpakkingsheffing op tot meer dan 720 miljoen euro. Dat is goed voor bijna een euro per kg huishoudelijke verpakking of 62 euro per jaar voor elke Belg.

Die nieuwe belasting zal de rentabiliteit van bedrijven, die al in het gedrang komt, nog meer onder druk zetten, stelt Fevia. Bedrijven zullen geen andere keuze hebben dan deze belasting door te rekenen in de verkoopprijs van voedingsmiddelen en dranken. Deze extra belasting zal dus volgens de sectororganisaatie opnieuw een impact hebben op de prijs van het winkelkarretje. En het structurele concurrentienadeel ten opzichte van de buurlanden zal zo nog groter worden.

Grensaankopen boomen

“In 2023 zagen we grensaankopen meer dan verdubbelen ten opzichte van 2022. Dat is een enorm winstverlies, niet alleen voor de Belgische economie, maar ook voor de overheidsfinanciën. In plaats van onredelijke nieuwe belastingen te heffen, zou België maatregelen moeten nemen om de fiscale lasagne te verminderen”, meent    

Voedingsbedrijven willen volgens Fevia niet ontsnappen aan hun medeverantwoordelijkheid wat betreft de strijd tegen zwerfafval. Al jaren investeren ze in het verduurzamen van hun verpakkingen. Zij zijn van plan deze weg te vervolgen in de toekomst.

Fevia

Lees ook in Economie

Lijnzaadsector trekt aan alarmbel over importtarieven op Russische landbouwproducten

Economie De sector van lijnzaadverwerkende bedrijven -in België vooral familiebedrijven- trekt aan de alarmbel rond het voorstel van de Europese Commissie om de invoertarieven voor graan, oliezaden en afgeleide producten uit Rusland en Wit-Rusland te verhogen. "Dat betekent een zware klap voor het voortbestaan van de Europese bedrijven die lijnzaad verwerken", klinkt het in een persbericht van Liprobel, de organisatie die de belangen van producenten van plantaardige oliën en vetten behartigt.
Meer artikelen bekijken