Startpagina Actueel

Bijna 3.000 landbouwers sluiten een beheerovereenkomst

2.927 landbouwers hebben voor dit jaar één of meer beheerovereenkomsten met de VLM, goed voor een totale oppervlakte van 6.658 ha. Beheerovereenkomsten zijn contracten met landbouwers die extra inspanningen doen voor de biodiversiteit en die daarvoor een vergoeding krijgen.

Leestijd : 2 min

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) roept landbouwers op om voor 2025 nieuwe beheerovereenkomsten te sluiten. Landbouwers kunnen hun interesse kenbaar maken via het Mestbankloket, best voor 1 september 2024.

Voordelen van beheerovereenkomsten

Landbouwers dragen met beheerovereenkomsten op een vrijwillige manier bij aan betere leefgebieden voor veel diersoorten. Ook voor landbouwers leveren beheerovereenkomsten voordelen op: hun percelen zijn dankzij nuttige insecten beter bestand tegen plagen, zodat ze minder gewasbeschermingsmiddelen moeten gebruiken. Een gezonde bodem draagt bij aan goede waterhuishouding en helpt bodemerosie voorkomen.

De beheerovereenkomsten bieden 5 jaar lang een zeker inkomen. De vergoedingen voor de meeste beheerovereenkomsten liggen rond de 2.000 euro per ha per jaar.

De VLM-bedrijfsplanners begeleiden landbouwers met beheerovereenkomsten intensief: landbouwers die meer willen weten over de mogelijkheden op hun bedrijf, kunnen hun bedrijfsplanner contacteren voor vrijblijvende informatie. Ook bij een aanvraag kunnen ze rekenen op begeleiding door de bedrijfsplanner en ook later als ze vragen hebben over de uitvoering van hun beheerovereenkomst.

Ten slotte is een beheerovereenkomst sluiten omkeerbaar. Na de looptijd van 5 jaar kan een landbouwer er altijd voor kiezen om het contract niet te vernieuwen.

Aantal beheerovereenkomsten daalt

Ten opzichte van 2023 nam het totale aantal landbouwers met een beheerovereenkomst dit jaar af met 515 (-15%). De oppervlakte landbouwpercelen onder een beheerovereenkomst daalde met 1.723 ha (-21%).

Opmerkelijk is dat het areaal beheerovereenkomsten botanisch beheer met 40% gestegen is, van 753 ha in 2023 naar 1.055 ha in 2024.

Bij de beheerovereenkomsten voor het onderhoud kleine landschapselementen stijgt vooral het aantal knotbomen sterk, namelijk met 1.925 bomen (van 7.603 in 2023 naar 9.528 in 2024). Ook het aantal hagen en heggen onder beheerovereenkomst is toegenomen. Het gaa  respectievelijk om een toename van 6 km haag (van 404 km in 2023 naar 410 km in 2024) en 13 km heg (21%, van 61 naar 74 km in 2024). Ook het areaal bloemenstroken en bloemenakkers nam toe: van 609 ha in 2023 naar 662 ha in 2024.

Minder soortenbescherming

Net als vorig jaar daalde de oppervlakte van de beheerovereenkomsten voor soortenbescherming dit jaar, namelijk met 1.411 ha of 31% (van 4.566 ha in 2023 naar 3.155 ha in 2024). Het gaat vooral om akkervogelmaatregelen: faunavoedselgewassen, faunaranden en fauna-akkers. De beheerovereenkomsten voor perceelsrandenbeheer daalden in oppervlakte met 420 ha (van 2.677 ha in 2023 naar 2.257 ha dit jaar).

VLM

Lees ook in Actueel

Meer artikelen bekijken