Startpagina Wetgeving

Versoepelde mestwetgeving goedgekeurd

Het Vlaams Parlement heeft woensdag 27 maart een aantal versoepelingen aan de mestwetgeving goedgekeurd. De meerderheidspartijen hadden met spoed een decreet ingediend dat een aantal afspraken uit het landbouwakkoord van vorige maand omzet.

Leestijd : 3 min

Als gevolg van het boerenprotest sloot de Vlaamse regering in februari een akkoord met de landbouworganisaties. Onderdeel daarvan waren een aantal nieuwe regels rond mestverwerking. Zo zal er voortaan soepeler worden omgesprongen met een laattijdige indiening van de mestaangifte. Als landbouwers een overtreding begaan, zullen ze voortaan ook worden gehoord vooraleer er maatregelen worden opgelegd. Bij lichte administratieve overtredingen zal niet meer onmiddellijk worden beboet, maar krijgt de overtreder eerst een waarschuwing. Tot slot worden er ook verzachtende omstandigheden ingevoerd die leiden tot lagere boetes.

Spoed smaakt niet

De linkse oppositiepartijen konden het woensdag 27 maart niet smaken dat het decreet met spoed werd ingediend, hoewel het akkoord al anderhalve maand oud is. “Dit is ongehoord”, zei Mieke Schauvliege van Groen. “We krijgen hier in extremis een aanpassing aan het mestbeleid door de strot geduwd. Dit is juridisch broddelwerk tot en met. Ik wil jullie erop wijzen dat uit een evaluatie net is gebleken dat de waterkwaliteit opnieuw achteruit gaat in plaats van vooruit. Het antwoord dat jullie daarop bieden is de regels versoepelen, zodat we nog slechtere kwaliteit gaan krijgen.”

“Ik heb grote vragen bij de juridische robuustheid van dit decreet”, zei Jos D'Haese van PVDA. Hij vroeg samen met de andere linkse oppositiepartijen een advies van de Raad van State, maar daarvoor werd niet het vereiste derde van de stemmen gevonden.

Stefaan Sintobin van Vlaams Belang kon zich wel vinden in de inhoud van het decreet, maar had ook vragen bij de gang van zaken. “Ik denk dat het toch beter is als een tekst de normale parlementaire procedure volgt”, zei hij.

Boerenbond tevreden

“Met het voorstel van decreet dat in het parlement werd goedgekeurd wordt een eerste reeks van maatregelen genomen die landbouwers onmiddellijk zullen voelen. De doelstellingen van het huidige MAP, zijnde het verbeteren van de waterkwaliteit, blijven hiermee gehandhaafd. Maar de boeren worden op deze manier wel verlost van onredelijk hoge boetes en voor bepaalde vergetelheden krijgen ze in de toekomst eerst een waarschuwing waar ze nu nog onmiddellijk een boete krijgen”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

“Landbouwers moeten zich kunnen focussen op hun veldwerkzaamheden, zonder wakker te moeten liggen van torenhoge boetes die vaak het gevolg zijn van kleine onregelmatigheden of het onbewust niet-naleven van administratieve verplichtingen”, zegt Maarten Moermans, ondervoorzitter van Groene Kring. “Met deze aanpassingen kunnen landbouwers opnieuw hun focus leggen op het veld.”

Afzwakking ten kosten van de waterkwaliteit

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie reageren verontwaardigd op de versoepelde mestwetgeving. Ze noemen het: “Niet alleen ongezien en een democratie onwaardig, maar ook een compleet fout signaal naar de landbouwsector. De Vlaamse waterkwaliteit is immers beneden alle peil. Nu de teugels vieren en hardleerse overtreders met fluwelen handschoenen aanpakken, komt ongetwijfeld als een boemerang terug voor de hele sector.”

“De Vlaamse meerderheidspartijen Open Vld, cd&v en N-VA zwichten opnieuw voor de tractoren”, hekelen de milieuverenigingen. “Net voor de plenaire zitting van het Vlaams Parlement agendeerden de meerderheidspartijen een wijziging aan het mestdecreet De nieuwe regelgeving werd vervolgens, zonder enige doorrekening, zonder enige impactanalyse, en met nul mogelijkheid tot discussie of reflectie voor stemming voorgelegd. De meerderheid ramde de wijziging van het decreet er gewoon door. Een dergelijke manier van werken ondergraaft het democratische proces en doet de geloofwaardigheid van de politiek geen deugd,” klinkt het.

Belga, BB, BBL

Lees ook in Wetgeving

Welke juridische acties tegen het stikstofbeleid?

Recht In het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2024 verscheen het decreet over de programmatische aanpak stikstof (PAS). Dit zogenaamde stikstofdecreet trad in werking op de dag die volgde op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. In de pers werd al vanuit verschillende hoeken aangekondigd dat juridische acties zullen volgen. Wij bekijken wat deze juist kunnen inhouden.
Meer artikelen bekijken