Startpagina Pluimvee

Nieuw KB faciliteert verkoop kippen- en konijnenvlees in korte keten aan detailhandel en horeca

Minister David Clarinval heeft op 14 april een Koninklijk Besluit goedgekeurd dat de bepalingen aanpast inzake de rechtstreekse levering van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. De federale minister van Landbouw wil zo een antwoord geven op de noden geformuleerd door de gewestelijke actoren en op de aanbevelingen van adviesinstanties.

Leestijd : 2 min

Het nieuwe KB vormt volgens minister Clarinval (MR) een grote stap voorwaarts in de bevordering van de directe verkoop van visserijproducten, wild en vlees van pluimvee en lagomorfen (konijnen en hazen), waarbij de voedselveiligheid en de kwaliteit van de producten gewaarborgd blijft.

Concreet laten deze versoepelingen toe om de directe verkoop ruimschoots te vereenvoudigen en stellen ze de horeca in staat om producten te verkopen en te gebruiken die rechtstreeks werden aangekocht bij de producent. Zo kunnen bijvoorbeeld restaurants in de omgeving van Oostende gemakkelijker garnalen uit Oostende serveren dankzij deze nieuwe bepaling.

Korte keten

Overeenkomstig de aanbevelingen in het actieplan voor de korte ketens, breidt dit KB de mogelijkheid uit van directe levering van vlees van pluimvee en lagomorfen, geslacht door de producent op zijn bedrijf, aan de lokale detailhandel, waardoor op die manier nieuwe opportuniteiten worden geboden aan de producenten en de lokale consumenten.

Vroeger mochten deze veehouders enkel rechtstreeks aan de eindgebruiker leveren, terwijl er nu ook mag geleverd worden aan de plaatselijke detailhandel (inclusief distributieterminals (automaten), grootkeukens, traiteurs en restaurants).

De producent van pluimvee of lagomorfen (haasachtigen) mag tot 7.500 stuks van zijn pluimvee en tot 1.000 stuks van zijn lagomorfen per jaar op zijn bedrijf slachten voor de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden aan de eindverbruiker of aan de detailhandel die uitsluitend levert aan de eindverbruiker.

Wild

Voorts laat het KB voortaan een substantiële verhoging toe van de hoeveelheden visserij- en wildproducten die rechtstreeks verkocht kunnen worden door de producenten aan de eindconsument en aan lokale detailhandelaars, met inbegrip van de horeca. Deze maatregel komt tegemoet aan de uitdrukkelijke vraag van de gewesten en wil een dynamische lokale economie bevorderen.

Het KB voorziet eveneens een uitbreiding van de plaatsen waar officiële controles op visserijproducten uit zee kunnen gebeuren, waardoor op die manier meer flexibiliteit wordt geboden aan de operatoren en aan de bevoegde autoriteiten.

Boost voor de lokale economie

“Deze maatregelen zijn belangrijk om de lokale economie een boost te geven, duurzame en lokale productie aan te moedigen en het vertrouwen van de consument in de kwaliteit van de Belgische levensmiddelen te versterken”, besluit minister Clarinval.

FVDL

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken