Startpagina Wetgeving

Term ‘samengestelde landbouwer’ wordt afgeschaft

Het decreet over de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffen- en landbouwbeleid (EPR-decreet) werd gewijzigd met het oog op de afschaffing van de constructie van de samengestelde landbouwer (SLB).

Leestijd : 1 min

In de gemeenschappelijke identificatiedatabank van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en de Vlaamse Landmaatschappij is de identificatie van de landbouwer opgebouwd uit 2 niveaus, zijnde de landbouwer en bijhorende exploitant(en). Er wordt gesproken van 'enkelvoudige landbouwers' wanneer landbouwer en exploitant identiek zijn. Anderzijds zijn er de 'samengestelde' landbouwers die bestaan uit 2 of meer exploitanten (natuurlijke personen of ondernemingen).

De samengestelde landbouwer is geen wettelijke ondernemingsvorm, bezit dus ook geen eigen ondernemingsnummer en is als onderneming niet gekend in de Kruispuntbank van Ondernemingen. De afschaffing van de term 'samengestelde landbouwer' kadert in een efficiënt identificatie- en registratiebeleid. Er zal een 1 op 1 relatie zijn met de identificatie en registratie van landbouwers binnen de administraties en binnen de authentieke bronnen.

De Vlaamse Regering wijzigt nu, na adviezen definitief haar besluit met bepalingen tot inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffen- en landbouwbeleid. Er wordt voorzien in een overgangsregeling tot 31 december 2024 voor de landbouwers die zich moeten omvormen van een samengestelde naar een enkelvoudige landbouwer. Ook de overdracht van nutriëntenemissierechten wordt geregeld.

Vlaamse overheid

Lees ook in Wetgeving

Welke juridische acties tegen het stikstofbeleid?

Recht In het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2024 verscheen het decreet over de programmatische aanpak stikstof (PAS). Dit zogenaamde stikstofdecreet trad in werking op de dag die volgde op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. In de pers werd al vanuit verschillende hoeken aangekondigd dat juridische acties zullen volgen. Wij bekijken wat deze juist kunnen inhouden.
Meer artikelen bekijken