Startpagina Aardappelen

Later aardappelen planten, is minder stikstof geven

Door het natte voorjaar is de plantdatum van aardappelen net als vorig jaar verlaat. Dat heeft een invloed op de stikstofbehoefte, merkt Viaverda op.

Leestijd : 1 min

Als de temperaturen stijgen, kan de late start deels gecompenseerd worden door een snelle opkomst. Ook het gebruik van gekiemd pootgoed kan aanleiding geven tot een snelle start. Toch zal de achterstand niet per se helemaal goedgemaakt worden. De kans bestaat dat het seizoen té kort zal zijn om de beoogde, maximale opbrengsten te realiseren.

Dit houdt ook in dat de totale stikstofbehoefte van het gewas lager zal liggen. Het is dus aangewezen om de bemesting enigszins te verlagen, niet alleen om hoge nitraatresiduen te vermijden, maar ook om te vermijden dat het aardappelgewas te veel en te lang blijft investeren in loofproductie en dat het té laat aan de knolaanleg begint.

Voor de latere rassen raadt Viaverda aan om de basisbemesting te verlagen tot maximaal 150 kg N/ha en om 2 weken na de opkomst een grondstaal te laten nemen. Het stikstofgehalte in de bodem wordt dan afgestemd op de behoefte die op dat tijdstip nog verwacht kan worden.

Bij een eventueel tekort kan er dan op advies bijbemest worden, hetzij met korrel, hetzij vloeibaar bij de plaagbestrijding.

Viaverda

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken