Startpagina Economie

Nat voorjaar heeft impact op melkproductie

Raf Beyers, adviseur bedrijfsontwikkeling en risk management bij United Experts, overliep op 7 mei met ons zowel de financiële situatie in de wereld als de internationale zuivelmarkten. Net zoals hier, spelen in heel wat andere regio’s de slechte weersomstandigheden parten bij de melkproductie. In de VS heeft men dan weer te maken met onrustwekkende vogelgriep in de veestapel.

Leestijd : 4 min

Onzekere inflatievooruitzichten maken het moeilijker om het rentebeleid te voorspellen, vindt Raf Beyers. “Over april bleef de inflatie in de eurozone gelijk, maar in die periode daalde de kerninflatie nog wel met 0,2%. Deze situatie kan de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk motiveren om op 6 juni het eerste rentestapje naar beneden te zetten. De Federal Reserve (FED) daarentegen blijft heel voorzichtig in de voorspelling van een eerste rentedaling. Nu de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten (VS) lijkt te ontspannen – het aantal vacatures daalt – kan het zijn dat de FED toch iets eerder een rentestapje naar beneden durft nemen.”

Er heerst een lenterally (een stijgende tendens) op de financiële markten nu de kwartaalresultaten van vooral grote bedrijven beter lijken mee te vallen dan verwacht. Grote bedrijven zijn ook beter bestand tegen de hogere rente.

De combinatie van een mogelijk staakt-het-vuren in het Midden-Oosten en het hoge niveau van de Amerikaanse olievoorraden zorgde ervoor dat de olieprijs van een vat Brent de 90 dollar niet kon volhouden en nu dus rond de 83 dollar per vat noteert. De wisselkoers EUR/USD is weg van het dieptepunt van 1,061 half april. De koers steeg naar 1,077.

Op de Global Dairy Trade (GDT) van 7 mei gingen de zuivelnoteringen licht omhoog. De index steeg met 1,8%.

Slechte jaarstart zorgt voor minder melk

Raf Beyers overliep voor ons de melkaanvoer in diverse regio’s in de wereld. “De aanvoer van melk over maart steeg in Australië met 2,8%, Nieuw-Zeeland daalde in dezelfde periode in milk solids met 1,2%. Over het hele melkseizoen, dat nog tot en met mei loopt, zien we bij de Kiwi’s wel 1,15% meer milk solids dan vorig seizoen. De VS molk over maart -1%, Uruguay -7,1%, Argentinië -14,4%! In Zuid-Amerika zijn de weersomstandigheden namelijk niet gunstig om hard te melken. De zuivelimporteurs Japan en Mexico molken respectievelijk +1,5% en +2,4% en het Verenigd Koninkrijk bleef neutraal over maart.

Binnen Europa staan de koeien in Ierland droog. Het is er ook een nat voorjaar, wat in de eerste maanden van het jaar voor 22% minder melk zorgt. In Polen melkte men wel +1% in het eerste kwartaal van 2024. Er is ook herstel op weekbasis zichtbaar in zowel Duitsland als Frankrijk.”

Vogelgriep bij de melkveestapel in de VS zorgt voor onrust bij de Amerikaanse overheid en bij virologen. De maatregelen die men neemt om verspreiding te beperken doen de rundvleesprijzen stevig dalen in de VS. In staten met een hogere infectiedruk zien we wel iets minder melk. Ongeveer 10-15% van de koeien van een getroffen veestapel vertoont symptomen, de koeien herstellen meestal binnen de 3 weken. Men ziet 10% van getroffen dieren niet volledig herstellen in melkproductie, waardoor ze eerder afgevoerd zullen worden naar een slachthuis.

Europese boterprijs ligt lager

Zowel op de GDT als op de Europese en Amerikaanse zuivelmarkt zien we boter en melkvet betere prijs houden dan de poeders waarvan de prijzen eerder onder druk blijven staan.

Beyers: “Voorlopig zien we de Chinezen ook niet meer zuivel importeren, over maart ging er zo 21% minder zuivel naar China. Hun voorlopig importrecord op jaarbasis van 2021 lijkt intussen al even achter ons te liggen en te blijven. Over maart ging er 31% minder boter richting China.”

De Europese boterindex ging op 1 mei naar 5.843 euro/ton. Het is ook ongeveer rond deze prijs dat de index wat op en neer gaat sinds begin maart. Op de GDT op 7 mei ging de boterprijs 2,1% omhoog naar 6.118 euro/ton. De Nieuw-Zeelandse boter is daarmee terug duurder dan het Europees product en bijna even duur dan de Amerikaanse boter. “De melkaanvoerpiek, in combinatie met de melkvetaanvoer, ligt in Europa nu normaal al een paar weken achter ons. Dit kan mogelijk helpen om de Europese boterprijs richting het Nieuw-Zeelandse en Amerikaanse niveau te krijgen.”

SMP-prijs herstelt moeilijk op GDT

Op de GDT deed vollemelkpoeder (WMP, whole milk powder) het het beste van de belangrijkste zuivelproducten, met een prijsopstap van +2,4% naar 3.109 euro/ton. WMP knoopt daardoor al voor de derde veiling op rij terug aan met een licht prijsherstel na de prijsdaling in februari en maart. Mageremelkpoeder (SMP, skimmed milk powder ) daarentegen, dat op de GDT in maart een stevige prijsdaling kende, lijkt niet te herstellen van die prijsval. SMP steeg zo maar met 0,4%, naar een bescheiden prijs van 2.367 euro/ton.

Op de GDT kwam de grote koopinteresse vooral uit Zuidoost-Azië en uit het Midden-Oosten. De aankoopinteresse vanuit Noord-Azië (inclusief China) is nog altijd zwak. Internationaal zien we wel een heel mooie toename van de zuivelimport in het vierde kwartaal van 2023 en in het eerste kwartaal van 2024 in onder meer Maleisië (+46%), Saoedi-Arabië (+36%), Thailand (+26%), Brazilië (+26%) en India (+52%). Die landen compenseren dan ook ruimschoots de mindere import van China.

“De Europese poederindex is nu al 3 weken ongeveer gelijk, deze bedraagt nu 2.372 euro/ton. De prijzen voor SMP liggen daarmee ongeveer gelijk voor Europa, Nieuw-Zeeland en Amerika. Opvallend is momenteel wel dat de Europese melkprijs momenteel ongeveer 10% hoger ligt dan in de VS en 40% hoger dan in Nieuw-Zeeland. Voor Nieuw-Zeeland zit de lagere WMP-prijs daar zeker voor iets tussen”, legt Raf Beyers uit. “Voor het verschil met de VS kijken we richting de Europese kaasprijzen, die eigenlijk al sinds Nieuwjaar ongeveer stabiel blijven, met sinds Nieuwjaar een gemiddelde cheddarprijs van 4.090 euro/ton, een goudaprijs van 3.920 euro/ton en voor mozzarella 3.620 euro/ton.”

Anne Vandenbosch

Lees ook in Economie

Belgapomprijs vlakt terug af na stijging

Aardappelen Vorige week steeg de Belgapom-notering voor de eerste keer sinds februari. Deze week blijft de prijsnotering voor de rassen Fontane en Challenger dezelfde als vorige week, 400 euro/ton (zonder btw).
Meer artikelen bekijken