Startpagina Actueel

Krachtig signaal om plaats in natuur te behouden

Op Pinksterdag hielden een 800-tal ‘partners van het buitengebied’ een vreedzame protestwandeling in Antwerpen. De betogers wilden een halt toeroepen aan het volgens hen ‘waanzinnig beleid’ dat een overvloed aan administratieve lasten oplegt, leidt tot een negatieve beeldvorming van het platteland en hen opzadelt met veel regelgevende beperkingen.

Leestijd : 3 min

De manifestanten trokken onder politiebegeleiding van het Astridplein naar de Scheldekaaien. De deelnemende boeren, paardenliefhebbers, jagers, motorcrossers en vissers hadden een gemeenschappelijke eis: ze willen hun eigen plek in de natuur behouden om hun beroep of hobby te kunnen uitoefenen. Met de protestwandeling hoopten ze een krachtig signaal uit te sturen, zodat er een beleid komt dat ook hun plek in de natuur respecteert en er met hen overlegd wordt op een respectvolle manier. Onder de deelnemers zagen we onder meer leden van Farmers Defence Force Belgium, jagers, paardenliefhebbers en leden van de politieke partijen Boer Burger Belangen (BBB) en Voor U.

Bijbel met regels

Aan het Steenplein kon elke deelnemende groep zijn grieven kwijt in een speech. Bart Dickens, melkveehouder uit Arendonk en voorzitter van Farmers Defence Force Belgium, haalde uit naar de overdreven administratie, kalenderlandbouw en het volgens hem ‘ondemocratisch verlopen’ overleg met de agrarische sector. “Eigendomsrecht bestaat niet meer”, stelde hij. “Als je grond wilt bewerken, gaat de bijbel met regels open. Controles op grote schaal, met veelal geen objectieve kijk. Boetes en innen, daar is het om te doen. We pleiten ervoor om de administratieve lasten sterk te verminderen. Zo is er weer tijd om te ondernemen en om het landschap en een aangename leefomgeving voor iedereen te creëren.”

Bart Dickens, voorzitter van Farmers Defence Force Belgium, haalde in zijn speech uit naar de overdreven administratie en kalenderlandbouw.
Bart Dickens, voorzitter van Farmers Defence Force Belgium, haalde in zijn speech uit naar de overdreven administratie en kalenderlandbouw. - Foto: JVB

Wettelijk kader voor paardensport

Kristel Caes, akkerbouwster, paardenfokker en architect uit Borsbeek, vertolkte de stem van de paardenliefhebbers. Ze pleitte voor een beter wettelijk kader voor de paardensport. “Paardenliefhebbers die hun paard aan huis willen stallen, lopen vast op allerlei regels. Een stal kan je aanvragen, maximum 200 m². Tijdelijk, want als de weidedieren weggaan, moet de stal terug plat. Een verharding naar de stal, een kleine mestput, een buitenpiste … zijn onmogelijk voor particulieren. Opfok van paarden wordt aanzien als stallen van paarden van derden en hoort thuis in de recreatiezone. Ruiters die paarden opleiden tot Olympisch niveau, krijgen ook geen plaats in het agrarisch gebied...” Volgens Caes moeten paardenhouders ook hun intrek kunnen nemen in boerderijen die niet langer in gebruik zijn voor agrarische activiteiten.

Respect voor jagers

Rudi Van Decraen, voorzitter van de Hubertus Vereniging Vlaanderen (belangenvereniging van de jagers), vroeg respect voor alles wat de Vlaamse jagers kosteloos doen in hun vrije tijd om de fauna en flora in Vlaanderen te verzorgen. Hij ijverde ervoor om de 2 miljoen euro die de jagers jaarlijks injecteren in het Jachtfonds naar de jagerij te laten terugvloeien. “Dat geld mag niet worden opgesoupeerd door administraties aan zaken die perfect en kosteloos door de Vlaamse jagers kunnen worden uitgevoerd. Denk aan de bestrijding van everzwijnen in Limburg en Antwerpen. Geef de jagers daartoe dan de middelen, zoals in onze buurlanden.” Van Decraen vroeg de politici om te luisteren naar de noden van de Vlaamse jagers.

Vrijheid wordt beknot

Namens de Vlaamse motorcrosssector zei Kevin Moonen dat hun vrijheid wordt beknot. “Leefbaarheid is een kostbaar goed, maar wil ook zeggen ‘leven’, zoals we dat altijd hebben gedaan in het buitengebied. We gaan in Vlaanderen van een rijke motorcrosstraditie met zeer veel terreinen naar nog slechts 2 open terreinen. Met de verkiezingen voor de deur moeten we aan onze beleidsmensen duidelijk maken dat bepaalde subsidiekranen dicht moeten of op zijn minst terug geheroriënteerd worden. Subsidies mogen maar worden gegeven aan verenigingen die niet procederen tegen het eigen beleid, want dat is kafkaiaans.”

Vissers zijn ook pro natuur

Isabel Proost, echtgenote van Bart Dickens, sprak in naam van Robby Fish, woordvoerder van de vissers en zaakvoerder van de gelijknamige speciaalzaak voor hengelaars in Wommelgem. “Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt kopen massaal visvijvers op. De Parkvissers uit Mechelen, nochtans een koninklijke vereniging, verliezen hun vijver. In Wommelgem heeft Natuur en Bos zijn voorkooprecht laten gelden en verliest hengelclub Sodico na 50 jaar haar viswater. Ze pakken de mensen hun hobby af. En waarom? Wij zijn ook natuurliefhebbers. Meestal worden de vijvers afgegraven naar het oorspronkelijk niveau om er overstromingsgebied van te maken.”

Bart Dickens sloot de protestactie af door de toehoorders op te roepen om op dinsdag 4 juni mee deel te nemen aan de betoging van Europese boeren tegen het Europees landbouwbeleid.

Jan Van Bavel

Lees ook in Actueel

PIBO-campus toont beloftevolle akkerbouwrassen

Granen Op de proefveldrondgang van PIBO-campus in Tongeren bezochten we de rassenproeven wintergerst en -tarwe en het suikerbieten- en cichoreiperceel. Er was ook aandacht voor het Leader-project ‘Bouwen aan een betere bodem’ en voor het Platteland Plus-project ‘Hier groeit uw brood’.
Meer artikelen bekijken