Startpagina Wetgeving

Juncker: "Binnen twintig jaar zal de echte concurrentie niet plaatsvinden onder staten, maar onder regio's"

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker bezocht dinsdag de plenaire Kamer. In zijn toespraak blikte hij nog eens terug op de Belgische problemen om het licht op groen te zetten voor de ondertekening van het Europees-Canadese vrijhandelsverdrag CETA vorig najaar. "Wij zijn er niet om het werk van België te doen. België moet zelf zijn werk doen", zo verklaarde de heer Juncker.

Leestijd : 3 min

"Ik hield niet van de kritiek, met name in het zuiden van het land, dat de Europese Commissie niet geluisterd had naar het parlement in Namen. Het was de plicht van de federale regering en de regeringen van de gewesten om het onder elkaar eens te raken, in plaats van de Europese Commissie te beledigen", zo verklaarde de heer Juncker.

Belgisch akkoord te laat

Hij heeft naar eigen zeggen respect voor de bevoegdheidsverdeling binnen België, maar "de gewesten zijn niet de normale gesprekspartners van de Europese Commissie". "We zijn geïnfiltreerd in dit dossier opdat er een intern Belgisch akkoord zou kunnen zijn dat ons zou toelaten dit moeilijke dossier af te ronden", aldus de Commissievoorzitter.

België haalde vorig najaar de internationale pers doordat ons land omwille van het verzet van de Franstalige deelstaten zijn fiat niet kon geven voor de ondertekening van een Europees vrijhandelsakkoord met Canada. Uiteindelijk werd CETA met enkele dagen vertraging op 30 oktober ondertekend. Intussen heeft het Europees Parlement ingestemd met de voorlopige inwerkingtreding van het verdrag, maar ook de nationale en regionale parlementen moeten CETA nog ratificeren.

Europese Commissie de boer op

De heer Juncker omschreef zichzelf in de Kamer als "de niet-Belg die België het beste kent". "Dat laat me toe de institutionele en interinstitutionele problemen te begrijpen, maar het laat me ook toe om eer te betonen aan dit land", zo prees de Luxemburgse christendemocraat de traditionele voortrekkersrol die België speelt in de Europese integratie.

Ook zijn voorgangers Jacques Delors, Jacques Santer en José Manuel Barroso bezochten de Kamer, maar Juncker heeft er bij zijn aantreden in de herfst van 2014 een nadrukkelijk punt van gemaakt dat zijn Commissie de boer moet opgaan. Intussen hebben de 28 eurocommissarissen 485 bezoeken aan parlementen in de lidstaten gebracht. "Europa wordt niet gemaakt tegen de naties. Ze wordt gemaakt met de naties en voor de mensen van Europa", aldus de Luxemburger, eraan toevoegend dat ook de regio's aandacht verdienen. "Binnen twintig jaar zal de echte concurrentie niet plaatsvinden onder staten, maar onder regio's."

De kloof verkleinen

Een institutioneel debat op Europees niveau is voor Juncker op dit moment niet aan de orde. "Dat interesseert de mensen niet. Ze hebben andere zorgen." Dat er een kloof tussen Europa en de burgers is, ontkende de Commissievoorzitter niet, maar die is er volgens hem net zo goed tussen de burger en het nationale beleidsniveau.

Het Europese beleid is er volgens Juncker alleszins op gericht de kloof te verkleinen. Zo heeft zijn Commissie bij het toezicht op de Europese begrotingsregels meer flexibiliteit ingebouwd om nationale investeringen mogelijk te maken. Tegelijkertijd is het gemiddelde begrotingstekort in Europa sinds de financiële crisis fors gedaald. "Budgettaire sanering is mogelijk zonder blinde besparingen", zo beklemtoonde hij.

Belga

Lees ook in Wetgeving

Wijzigingen met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In een aantal artikels bespreken we de belangrijkste nieuwigheden, ook al kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd. Vandaag belichten we de nieuwigheden met betrekking tot het voorkooprecht van de pachter.
Meer artikelen bekijken