Geen Europees verbod op verbranden bomen voor hernieuwbare energie

Geen Europees verbod op verbranden bomen voor hernieuwbare energie

De Europarlementsleden toonden zich ambitieus bij de voorbereiding van de nakende onderhandelingen met de lidstaten over hernieuwbare energie. Ze willen dat 35 procent van de Europese energieconsumptie tegen 2030 uit hernieuwbare bronnen wordt gehaald. De lidstaten houden het op 27 procent.

Milieuorganisaties reageren wel ontgoocheld dat het parlement geen maatregelen verdedigt tegen het verbranden van boomstammen en -stronken in biomassacentrales. Vorige week nog hadden honderden wetenschappers een oproep gelanceerd om die praktijk te stoppen. Bomen slaan immers CO2 op en zijn op die manier nuttiger in de strijd tegen klimaatverandering, menen ze.

Het Europese halfrond sprak zich dan weer wel uit voor een totale uitfasering van het gebruik van palmolie voor de productie van biobrandstoffen tegen 2021. Ook schuiven de parlementsleden maatregelen naar voren om het aanwenden van voedselgewassen voor de productie van biobrandstoffen aan banden te leggen.

Straatsburg maakt zich ook sterk voor meer energiebesparingen. Het wil het energieverbruik in de Europese Unie tegen 2030 met 35 procent verminderen in vergelijking met 1990. Dat is niet enkel nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, zo vindt een meerderheid in het halfrond, maar ook om de Europese afhankelijkheid van buitenlandse energie af te bouwen. Die kost Europa nu 350 miljard euro per jaar.

Belga

Meest recent

Meest recent