Startpagina Aardappelen

Een brancheorganisatie voor de aardappelen

België is de grootste exporteur van aardappelproducten en voor veel landbouwbedrijven is de aardappelteelt geëvolueerd naar een hoofdteelt. om een duurzame toekomst van de Belgische aardappelketen te verzekeren, zagen de vertegenwoordigers van onze aardappelketen heil in een brancheorganisatie aardappelen. Deze voormiddag werd de intentieverklaring tot oprichting van die brancheorganisatie ondertekend.

Leestijd : 2 min

De Belgische aardappelketen, vertegenwoordigd door de erkende landbouworganisaties verenigd in het Agrofront (Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture), en door Belgapom voor de handel en verwerking, willen met de erkende brancheorganisatie (BO) aardappelen samen de toekomst van de sector uitbouwen.

“Het moet uitgroeien tot een platform van de aardappelketen en fungeren als kenniscentrum op nationaal en regionaal vlak. Daarvoor willen de partners ook internationale contacten en samenwerken. De brancheorganisatie wil zorgen voor één krachtig geluid vanuit de Belgische aardappelketen, wil de ambities van de sector uitdragen en wil met oplossingen voor gemeenschappelijke vraagstukken komen”, klinkt het bij Boerenbond en ABS

Agrofront en Belgapom zijn dus de stichtende leden, maar ook andere partners kunnen toetreden. Hierbij wordt gedacht aan onderzoeksinstellingen zoals het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA), overheidsorganen of andere schakels in de keten.

Concreet heeft de brancheorganisatie meerdere doelen. Zo willen ze het imago van de aardappelsector naar de overheid en de maatschappij opkrikken en relevante economische informatie verzamelen en verspreiden. In ieder geval is een hele werkagenda opgesteld om hun visie om te zetten tot daden. Hoe die eruit ziet, leest u in een volgende editie van Landbouwleven.

MV

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken