Startpagina Akkerbouw

Voor de eerste maal aardappelrassen voor thuisverkoop beproefd

Nadat we de resultaten van de rassenproeven voor friet- en chipsrassen hebben gegeven, publiceren we hierbij het rassenonderzoek dat gedaan werd voor de variëteiten voor thuisverkoop.

Leestijd : 6 min

Voor het eerst werden op twee locaties (Langemark en Kruishoutem) proeven aangelegd met de focus op thuisverkoop. Er werd voor deze eerste keer hoofdzakelijk gekozen voor rassen die reeds gekend zijn. Hierbij werd een keuze gemaakt tussen rassen die eerder vastkokend zijn en waar dus de kookkwaliteit vooral van belang is. Anderzijds werden ook rassen opgenomen die eerder frietgeschikt zijn. Op beide proefplaatsen werden 9 rassen geplant.

In Kruishoutem lag de opbrengst hoger met meer grofte in vergelijking met Langemark, maar dit ging ook gepaard met ietsje meer uitval (vooral groene knollen). Het onderwatergewicht daarentegen lag hoger in Langemark. Enkel Annabelle haalde daar een te laag resultaat. Daarom was de smaak na koken van de knollen afkomstig uit Langemark een stuk beter.

Vastkokende tafelaardappelen

In de groep van de vastkokende tafelaardappelen werd Charlotte als referentieras gekozen.

Annabelle

De vastkokende tafelaardappel Annabelle kende een gemiddelde opkomst en een zeer snelle afrijping. Annabelle is dan ook het op één na vroegrijpste ras in deze proeven (net iets vroeger dan Charlotte). Annabelle vormde slechts 14 knollen per struik en 4,9 stengels.

De netto-opbrengst (+35mm zonder uitval) lag 8% lager in vergelijking met Charlotte. Zelfs met het lagere knolaantal kwam maar 50% van de opbrengst in de sortering +50mm.

Annabelle haalde op beide proeflocaties een zeer laag onderwatergewicht van 324 g/5kg met 20% (dichtheid 1,06 g/l). Zijn blauwgevoeligheid bleef dan ook zeer laag (index van 21). Dit ras had de beste smaak na koken op beide locaties met een zeer goede score. Annabelle is niet frietgeschikt. Het scoorde redelijk voor wat betreft zijn uitzicht en vormde zeer gelijkmatige knollen.

thuisverkooptabel

Artemis

Dit vroege vastkokende ras (bijna even vroeg als Première) werd eerder al (2009-2011) opgenomen in de rassenproeven met versmarktrassen. Artemis vormt heel weinig knollen per struik (12 in 2017) waardoor dan ook een nauwere plantafstand van 30 cm in de rij geadviseerd wordt. Artemis kende een zeer vlotte opkomst (cfr. Nicola) maar rijpte wel snel af (vroeg ras).

Artemis kende een mooie meeropbrengst van 31% t.o.v. het referentieras. De combinatie van heel weinig knollen per struik en de nauwe plantafstand zorgde ervoor dat 85% van de opbrengst in de grove sortering zat. Voor afzet als echte tafelaardappel zou dit te grof kunnen zijn, maar voor thuisverkoop is dit minder een probleem.

Artemis haalde gemiddeld een onderwatergewicht van 354 g/5kg met enkele drijvers. Zijn blauwgevoeligheid bleef laag. Dit ras zou eveneens geschikt zijn voor vroege friet en dit kwam ook zo naar voor in deze proeven met een frietindex van 2,2 (= zeer goed). Zijn smaak na koken was vooral zeer goed in Langemark en net voldoende in Kruishoutem. Dit volgt de tendens van zijn onderwatergewicht. Artemis had een mooi uitzicht en zeer goede regelmaat van vorm.

Charlotte

Charlotte werd als referentieras gekozen. De opkomst verliep wat trager samen met een snelle afrijping (een vroegrijp ras). Charlotte vormde 16 knollen per struik. Let op, dit ras bezit geen resistentie voor aardappelcystenaaltjes.

Charlotte haalde een opbrengst op de twee locaties van gemiddeld 42,9 ton/ha (+35mm zonder afval). Deze proefopbrengst kan naar de praktijk vertaald worden door aftrek van 20% (spuitsporen, kopakkers) en bedraagt dan 34,3 ton/ha (35 en 28 ton/ha in respectievelijk 2016 en 2015). 53% van de opbrengst behoorde tot de sortering +50mm.

Het onderwatergewicht kwam mooi uit op 379 g/5kg zonder drijvers. Zijn blauwgevoeligheid lag hiermee wel iets hoger op een index van 129 (kenmerkend voor Charlotte). Zijn smaak na koken was op beide locaties (zeer) goed. Als typisch vastkokende aardappel scoort Charlotte toch vaak ook goed voor de frietkwaliteit wat ook nu weer het geval was. Doordat de knollen na oogst veel aantasting met lakschurft en zilverschurft vertoonden viel zijn uitzicht sterk tegen en ook zijn regelmaat van vorm was matig.

Lieke

Lieke is het enige ras in de proef dat nieuw is voor Vlaanderen. Omwille van zijn lage knolaantal (12 stuks) werd dit ras op een nauwe plantafstand van 30 cm in de rij geplant. Lieke kende de traagste opkomst en zijn afrijping verliep net iets trager dan het gemiddelde van al de rassen samen.

Ondanks zijn lager aantal groeidagen haalde Lieke wel de hoogste opbrengst van alle vastkokende rassen in proef. Zijn opbrengst +35mm lag maar liefst 49% hoger dan die van Charlotte. Wel zat 84% van de aardappelen in de grove sortering. Het aandeel +70mm (net iets te grof) was in Langemark zeer beperkt maar niet in Kruishoutem.

Het onderwatergewicht van Lieke was sterk wisselend tussen beide proefplaatsen met respectievelijk 357 en 393 g/5kg maar met nauwelijks drijvers. Zijn blauwgevoeligheid was wel de hoogste van alle vastkokende aardappelen (index 178). Zijn smaak na koken viel tegen en haalde net een voldoende. Lieke is uitsluitend bestemd als vastkokende tafelaardappel en niet frietgeschikt. Hij haalde een matige score voor uitzicht van de knollen maar haalde de beste score voor regelmaat van vorm. Sporadisch werd een knol met roest gevonden.

Nicola

Ook Nicola is een algemeen gekend vastkokende aardappel. Zijn opkomst verliep zeer vlot, zijn afrijping gemiddeld. Nicola vormde heel veel knollen, namelijk 23 per struik. Net zoals Annabelle en Charlotte werd dit ras op 34 cm in de rij geplant.

Nicola haalde de op één na hoogste opbrengst van de vastkokende rassen. In de sortering +35mm (zonder uitval) werd een meeropbrengst van 43% gehaald t.o.v. Charlotte. Net zoals bij het referentieras zat 54% van de aardappelen in de grove sortering.

Nicola haalde het hoogste onderwatergewicht van 383 g/5kg. Toch viel zijn blauwgevoeligheid goed mee met een index van 84. Zijn smaak na koken was (zeer) goed in Kruishoutem maar net voldoende in Langemark. Nicola is niet frietgeschikt. Nicola had de mooiste knollen in proef (nauwelijks schurft), maar ze waren niet zo regelmatig van vorm.

Negen rassen voor thuisverkoop werden uitgeplant in de proef.
Negen rassen voor thuisverkoop werden uitgeplant in de proef. - TD

Bloemige aardappelen (frietgeschikt)

Bintje

Aangezien Bintje nog vaak gebruikt wordt als aardappel voor thuisverkoop, werd dit ras als referentie opgenomen in de groep van de bloemige aardappelen (frietgeschikt). Op de beide proeflocaties Langemark en Kruishoutem kende Bintje de snelste opkomst en eveneens een trage afrijping. Er werden 24 knollen en maar liefst 6,7 stengels per struik gevormd. Bintje is het enige bloemige ras in deze proef dat vatbaar is voor aardappelcystenaaltjes.

De netto-opbrengst (sortering +35mm zonder afval) op de twee proefvelden kwam in 2017 uit op gemiddeld 66,6 ton/ha. Deze opbrengst (onder ideale omstandigheden) is vergelijkbaar met een praktijkopbrengst van 53,3 ton/ha na aftrek van 20% (geen invloed van kopakkers, spuitsporen, …. 72% van zijn sortering behoorde tot de +50mm, wat het laagste cijfer is in vergelijking met de andere bloemige rassen in proef.

Vooral in Kruishoutem bleef zijn onderwatergewicht te laag waardoor Bintje een gemiddelde haalde van 365 g/5kg met 8% drijvers. Toch had Bintje een blauwgevoeligheidsindex van 178. Zijn frietkwaliteit was zeer goed. Zijn smaak na koken was op deze locaties net voldoende, terwijl we beter gewoon zijn van Bintje. Typisch voor dit ras is de vele gewone schurft op de knollen.

Melody

Melody is een ras dat eerder al vier jaar in proef heeft gelegen bij de bloemige tafelaardappelen (2002-2005). Hij vormde dit jaar 16 knollen per struik, kende een trage opkomst, maar eveneens een trage afrijping.

Melody kende de hoogste opbrengst met een surplus van 15% t.o.v. Bintje in de sortering +35mm. Een mooie 89% van de opbrengst behoorde tot de grove sortering. Vooral in Kruishoutem zaten heel wat knollen in de sortering +70mm. Zijn hoge opbrengsten en grofte zijn kenmerkend voor Melody.

Het onderwatergewicht schommelde heel sterk tussen beide proefplaatsen met vooral in Kruishoutem heel veel drijvers. Het onderwatergewicht kwam gemiddeld op 348 g/5kg. Zijn blauwgevoeligheid bleef hiermee laag. Melody bleek in 2017 niet frietgeschikt te zijn. Door zijn lage droge stof gehalte was ook zijn smaak na koken maar net voldoende. Dit ras vormt wel heel mooie knollen die zeer regelmatig van vorm zijn. Op beide locaties werden meerdere knollen met interne roest aangetroffen.

V. De Blauwer (Inagro),

M. Peumans (PIBO),

I. Eeckhout (PCA),

D. Martens (LTCW),

P. Vermeulen (VTI)

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken