EU Landbouwraad: geen gelijktrekking directe betalingen

23 van de 28 lidstaten schaarden zich achter de intentietekst van voorzitter Porodzanov.
23 van de 28 lidstaten schaarden zich achter de intentietekst van voorzitter Porodzanov. - © Europese Unie

Onder het voorzitterschap van de Bulgaarse minister van Landbouw en Voeding Rumen Porodzanov raakten 23 van de 28 landbouwministers het eens over de Bulgaarse intentieverklaring omtrent het nieuwe (GLB). Slechts één paragraaf zorgde voor onenigheid: er is geen volledige gelijktrekking van de directe steun voorzien. Problematisch, volgens Polen, Slovakije en de Baltische staten. Onvermijdelijk, volgens de voorzitter.

Budget nog onbekend

Op dit moment krijgen niet alle lidstaten dezelfde hectaresteun. Het verschil situeert zich vooral tussen de anciens en de recenter aangesloten lidstaten, die zich eerder in het oosten van Europa bevinden.

Vijf lidstaten eisen een volledige gelijkstelling van de directe betalingen en subsidies: Polen, Slovakije, Estland, Letland en Litouwen.

Full convergence is praktisch onmogelijk in de huidige omstandigheden. Veel is nog onbekend, zoals de uiteindelijke begroting voor het GLB, dat nog niet is vastgelegd in het Meerjarig Financieel Kader, Brexit en noden op andere beleidsterreinen die het budget verder kunnen afromen”, verdedigt Porodzanov zijn beslissing.

Verwachtingen

“Op 2 mei horen we wat de begrotingscommissie voorstelt”, brengt Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan in herinnering. Het Europees Parlement stemde op 14 maart vóór twee resoluties die, naar de Europarlementariërs verwachten, ervoor zorgen dat het GLB-budget minstens behouden blijft, ook met één lidstaat minder, gezien de nakende Brexit.

Eurocommissaris voor Begroting Günther Oettinger schat dat het landbouw- en regiobeleid samen na 2020 ongeveer 60 à 61  % van de Europese bestedingen zullen uitmaken. Nu is dat nog 75  %. Op een conferentie in de Bulgaarse hoofdstad Sofia op 9 maart gaf hij nog toe dat dit weleens voor spanningen tussen de lidstaten zou kunnen zorgen. “Moeten we dan grote entiteiten (bedrijven, nvdr) blijven sponsoren zonder na te denken over de reële impact van die financiële steun?”, vraagt hij zich af.

Gekoppelde steun behouden

Denemarken, Nederland en Zweden borgen hun bezwaren over de gekoppelde steun weer op. Ook Duitsland, dat hier volgens Hogan nooit gebruik van maakt, steunt de tekst van de voorzitter op dit punt. “Vrijwillig gekoppelde steun is nodig. In de nieuwere lidstaten krijgen landbouwers steun per ha, niet per bedrijf. Veehouders bijvoorbeeld hebben niet altijd land, waardoor ze steun ontberen”, rechtvaardigt Porodzanov.

“De meeste lidstaten passen vrijwillig gekoppelde steun toe. Een aanvraag daartoe zit in hetzelfde pakket als de directe steun, en beïnvloedt dus de berekening van die betalingen. De commissie heeft het systeem geanalyseerd. Het is niet de bedoeling om marktverstoringen te veroorzaken. We volgen de situatie goed op”, maakt de Bulgaar zich sterk.

Omdat de raad niet tot unanimiteit kwam geldt het resultaat niet als ‘conclusies van de raad’, zoals Porodzanov had gehoopt, maar als ‘conclusies van de voorzitter’. Niettemin neemt Hogan ze mee naar de commissie en het GLB. In nauwe samenwerking met de voorzitter zal hij ze verwerken tot wettelijke voorstellen. Einde mei of begin juni moeten die klaar zijn.

DC

Meest recent

Meest recent