Startpagina Akkerbouw

Graanvelden staan er gezond bij

Deze week werden op 26 waarnemingspercelen (proefpercelen en praktijkvelden) waarnemingen uitgevoerd in de wintertarwe op het onbehandeld gewas door het Landbouwcentrum Granen (LCG) en partners.

Leestijd : 2 min

Bij het merendeel van de waarnemingen bevindt de wintertarwe zich in het stadium 31 (1e knoop). Bij ongeveer 1 op 3 waarnemingen bevindt de wintertarwe zich nog in het stadium 29 (einde uitstoeling) of in het stadium 30 (begin oprichten).

Oogvlekkenziekte

Oogvlekkenziekte vormt niet onmiddellijk een probleem. Dit kan nog behandeld worden tot het stadium 2e knoop (stadium 32) en wordt dus best de volgende week opgevolgd.

Oogvlekkenziekte dient bestreden te worden indien 25 tot 35% van de hoofdhalmen een oogvlek vertonen, afhankelijk van de gevoeligheid van het ras. Om een gewasbeoordeling uit te voeren, moeten minstens 40 hoofdhalmen (bij voorkeur 100 hoofdhalmen) verspreid over het perceel beoordeeld worden op de aanwezigheid van oogvlekkenziekte op de hoofdhalm, na verwijderen van de buitenste bladschede.

Septoria

Septoria is aanwezig, maar gezien het stadium van de wintertarwe is het nog te vroeg om te behandelen. Bladvlekkenziekte wordt best verder opgevolgd zodat de evolutie ervan in een later stadium kan geëvalueerd worden.

In de vroegere gewasstadia (tot stadium 33, 3e knoop) is een behandeling zelden rendabel. Echter percelen waar nu bladvlekkenziekte wordt waargenomen, moeten de volgende weken goed opgevolgd worden om de evolutie van de bladvlekkenziekte op te volgen.

Meeldauw

Meeldauw, gele roest en bruine roest werden nauwelijks waargenomen.

Bij erge aantasting met Meeldauw kan een vroege behandeling rendabel zijn. Meeldauw komt momenteel nog niet in die mate voor. De witziekte moet de volgende weken wel verder opgevolgd worden. Percelen met een dichte gewasstand vormen meer risico.

Gele roest

Sterke druk van gele roest is er momenteel niet. Een vroege behandeling is in deze situatie niet nodig.

Wanneer haardvorming van gele roest optreedt, is het aangewezen om onmiddellijk een fungicide-behandeling uit te voeren met een curatief werkend fungicide.

Bruine roest

Bruine roest komt niet algemeen voor. Eens er bruine roest wordt vastgesteld op een perceel, is een regelmatige opvolging sterk aan te bevelen.

LCG en TD

Lees ook in Akkerbouw

Meer artikelen bekijken