Startpagina Wetgeving

Doe de zelftest voor je agromilieumaatregel

Om de landbouwers te helpen met de correcte uitvoering van hun agromilieumaatregelen, voorziet het Departement Landbouw en Visserij vanaf 2017 in zogenaamde checklists. Aan de hand van deze checklists kan de landbouwer snel nagaan of aan de vereiste voorwaarden voldaan is.

Leestijd : 1 min

Er zijn checklists voor de teelt van vlinderbloemigen (VLI), mechanische onkruidbestrijding (MOB) en verwarringstechniek in de fruitteelt (VER).

Met deze checklists hoopt het Departement Landbouw en Visserij de hoge foutenlast voor deze agromilieumaatregelen terug te dringen. De voorbije jaren werden nog te veel fouten vastgesteld bij de uitvoering van deze maatregelen. Dit leidt niet alleen tot verminderde uitbetalingen en sancties voor de betrokken landbouwer, maar ook voor verhoogde controles voor deze agromilieumaatregelen.

De checklists zijn kort en overzichtelijk opgesteld (max. 1 pagina) maar zijn géén vervanging van de infofiches, deze laatste bevatten meer gedetailleerde informatie. De checklists zijn niet verplicht te gebruiken, moeten niet terug gestuurd worden naar de buitendienst en hoeven ook niet voorgelegd te worden bij controle. Ze zijn enkel bedoeld als een extra hulp voor de landbouwer voor de correcte uitvoering van de maatregel.

De checklists zijn terug te vinden op de website www.vlaanderen.be/landbouw/agromilieumaatregelen bij elke betreffende maatregel, onder de infofiche.

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken