Startpagina Wetgeving

Donderdag 31 mei, uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag

Donderdag 31 mei is de uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag. Tot deze datum wordt elke wijziging aan het dossier aanvaard, op voorwaarde dat de verzamelaanvraag zelf tijdig werd ingediend en er nog geen controle werd uitgevoerd of aangekondigd.

Leestijd : 2 min

Donderdag 31 mei is ook de datum waarop het maximaal areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG) dat meetelt voor vergroening, wordt bepaald. In de periode vóór 31 mei communiceert het departement ook incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag naar landbouwers en volmachthouders, waardoor soms wijzigingen nodig zijn.

De uiterste wijzigingsdatum geldt onder meer voor volgende aspecten:

- Het oplossen van grafische overlappingen. Na 31 mei worden percelen met overlappingen geblokkeerd voor wijzigingen en kan de oplossing van de overlappingen leiden tot extra kortingen.

- Het wijzigen van de intekening of toevoegen van percelen.

- Het wijzigen van bestemmingen van percelen .

- Het aanbrengen van wijzigingen in het kader van de vergroening. Specifiek voor ecologisch aandachtsgebied (EAG) is het belangrijk te onthouden dat de maximale oppervlakte EAG die meegeteld kan worden voor de vergroening, de oppervlakte is die geselecteerd is als EAG op 31 mei.

De soorten wijzigingen en hun uiterste wijzigingsdatum zijn gebundeld in de fiche ‘indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ onder de algemene voorwaarden, op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt hierbij ook aandacht voor mogelijke overlappingen en incoherenties die het departement in de periode vóór 31 mei naar de landbouwers en volmachthouders communiceert. Het kan immers zijn dat verzamelaanvragen gewijzigd moeten worden omwille van deze communicaties.

Landbouwers en volmachthouders kunnen de verzamelaanvraag wijzigen via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.

Lees ook in Wetgeving

Term ‘samengestelde landbouwer’ wordt afgeschaft

Wetgeving Het decreet over de inrichting van een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffen- en landbouwbeleid (EPR-decreet) werd gewijzigd met het oog op de afschaffing van de constructie van de samengestelde landbouwer (SLB).
Meer artikelen bekijken