Startpagina Wetgeving

Europa vraagt uw mening over GLB, geef ze!

Via een Nederlandstalige enquête kan iedereen zijn mening geven over het GLB. Boerenstemmen mogen hierbij niet afwezig blijven.

Leestijd : 2 min

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU is begin jaren zestig van vorige eeuw ontwikkeld. De doelstelling van het GLB zijn daarbij vastgelegd. Deze bestonden uit het doen toenemen van de productie, de landbouwbevolking van een verhoogd inkomen voorzien, de markten te stabiliseren, de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen aan de verbruikers te verzekeren.

Hervormingen

Het GLB is een aantal keren hervormd. De laatste hervorming dateert van 2013, maar in de praktijk is die pas in 2015 ingegaan. Sindsdien is er heel wat veranderd in de achtergrond waartegen die hervorming tot stand kwam, zo meldt de Europese Commissie. De Commissie verwijst in de eerste plaats naar de dalende landbouwprijzen onder invloed van macro-economische factoren en geopolitieke spanningen.

Ook ziet Europa dat in handelsbesprekingen de nadruk duidelijk is verschoven van multilaterale naar bilaterale akkoorden. “Daardoor moeten offensieve en defensieve belangen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen, vooral in bepaalde gevoelige sectoren.” Tot slot wijst Europa ook naar engagementen/verplichtingen rond klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en geopolitieke ontwikkelingen zoals grootschalige migratie.

Evenwicht zoeken

Tegen dat achtergrondkader vindt het debat over landbouw en het nieuwe GLB in Europa plaats. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen steun voor de landbouw, economische vooruitzichten, zorg voor het milieu, klimaatbescherming en duurzame en veilige voedselproductie. Ook relatief nieuwe onderwerpen zoals zorg, bio-economie, kringloopdenken en digitale economie moeten meegenomen worden.

Doen!

Daarom wil de Europese Commissie het oordeel kennen van de Europese burger. In de bevraging, open voor alle burgers en boeren, ligt de nadruk op het concrete beleid voor de toekomst. “De bedoeling is concrete informatie te verzamelen over de verdiensten van het GLB, lering te trekken uit de laatste hervorming, een gestructureerde dialoog te voeren, de huidige problemen te inventariseren en in te spelen op de behoefte aan modernisering en vereenvoudiging”, aldus de Commissie.

Zonder twijfel zullen heel wat mensen ingaan op deze uitnodiging en hun mening over het GLB geven. Het is belangrijk dat ook boeren dit doen, tenslotte gaat het over hen. De enquête - nu ook in het Nederlands! - kan ingevuld worden tot en met 2 mei 2017. Je vindt ze hier.

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken