Precisielandbouw en bodem speerpunten Agrotechniek Holland

Impressiefoto van de vorige editie in 2016.
Impressiefoto van de vorige editie in 2016. - ATH

Agrotechniek Holland is een tweejaarlijkse buitenbeurs voor akkerbouwers en veehouders. De beurs vindt plaats van woensdag 12 tot en met zaterdag 15 september 2018 op het Walibi-expositieterrein in Biddinghuizen, dat zo’n 60 km ten Noordoosten van Utrecht ligt.

NPPL is een initiatief van het Ministerie van landbouw, dat de adoptie van precisietechnologie in de landbouw wil versnellen. De inmiddels vervangen staatssecretaris Martijn van Dam kondigde vorig jaar aan ruim €2 miljoen beschikbaar te stellen voor een periode van vier jaar. Het bedrijfsleven moet daar nog eens €8 miljoen bovenop zetten. De proeftuin rich zich op informatie geven over de stand van bodemvruchtbaarheid, beste moment om te oogsten en de aanwezigheid van plagen.

Corné Kempenaar is precisielandbouw-wetenschapper van Wageningen Universiteit: “Dit jaar kregen zes akkerbouwers hulp van Wageningse experts om op hun bedrijf aan de slag te gaan met plaats specifieke toediening van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen en plaats specifiek aardappelen poten. Op AgroTechniek Holland gaan we de missie van NPPL aan de brede bezoekersdoelgroep van ATH tonen en worden de zes kandidaten voor het tweede NPPL-jaar in 2019 bekend gemaakt.”

Niet kerende grondbewerking

In heel Nederland en op alle grondsoorten zijn inmiddels bedrijven die niet kerende grondbewerking toepassen. Volgens de organisatie van Agrotechniek Holland is voor boeren vaak nog onduidelijk hoe deze techniek op een praktische manier met beperkte machinekosten kan worden uitgevoerd. Bijzondere aandacht gaat naar het toepassen van niet kerende grondbewerking zonder glyfosaat en voor machines die ondoep en met voldoende overlap kunnen afsnijden.

Aardappeldemonstraties

Tijdens dagelijkse aardappeldemonstraties worden de opbrengstmeting belicht van tien zeer verschillende aardappelpercelen met het ras Innovator. De percelen kennen een groot verschil in neerslag en bodemstructuur. Daarnaast wordt een seminarie aangeboden waarin onderwerpen als het groeiseizoen van aardappelen, bemesting, teelttechnieken, weerstations aan bod komen en waar marktspecialisten hun visie geven over de te verwachte prijsvorming van aardappelen voor het komende seizoen.

Bodemverdichting

Op een speciaal demoveld laat zien hoe bij de oogst van maïs en het rooien van suikerbieten en voorjaarsbewerkingen op vochtige ondergrond rijschade en schadelijke bodemverdichtingen voorkomen kunnen worden. Ook wordt getoond hoe met aangepaste oogst- en transportsystemen en wielinstellingen bij de bieten- en maisoogst bodembelasting geminimaliseerd kan worden. Op het demoveld worden ook bietenrooiers, zelfrijdende overlaadwagens zoals getrokken tandem en tridem overlaadwagens, luchtdrukwisselsystemen en rups onderstellen en de nieuwste bodemvochtsensoren getoond.

Meest recent

Meest recent