Startpagina Granen

Oogst wintertarwe gestart

Vorige week startte de oogst van de wintertarwe. Het was vooral zoeken naar de percelen die al goed waren om te dorsen, want er is ook veelvuldig gestopt met oogsten, omdat de vochtgehaltes te hoog waren.

Leestijd : 2 min

Het zijn vooral de vroege soorten op drogere gronden die afgelopen weekend bij de graanhandel binnen kwamen. Opbrengsten die genoteerd werden, volgens inschattingen van de boeren die we spraken, liggen tussen de 6 en 9 ton/ha. Wat bij de graanontvangst duidelijk werd, dat zijn de hoge hectoliters en voor de partijen die rijp waren, de lage vochtgehaltes. Met de graankwaliteit zat het vorig weekend goed.

Het is te voorbarig om op basis van deze enkele waarnemingen al een gemiddelde te maken voor het seizoen. Gevreesd wordt een beetje dat het niet zo mooi gaat blijven als de latere variëteiten gaan gedorst worden. Deze hebben toch meer last ondervonden van de droogte. Al zien we bij die late variëteiten ook percelen met goed gevulde aren en dikke korrels.

Verwacht wordt dat mogelijk geen verschil in vroege of late soort of betere of slechtere grond gezien wordt, maar wel een verschil tussen percelen die nog water hebben gehad en percelen die droog bleven. Er is immers een onregelmatige verdeling van de neerslag geweest. Velden die half juni nog water hebben gehad, hebben hier duidelijk deugd van gehad.

Voor de opbrengst van de late variëteiten is er wel enige vrees. Op het ogenblik van hun bloei was er forse neerslag. Waardoor meer fusarium en vernepen graan wordt verwacht.

Stro

Meerdere personen die we spraken, net voor het afsluiten van dit nummer, zijn het erover eens dat het te vroeg is om een inschatting te maken voor de rest van het seizoen. Eén ding is wel nu al duidelijk: de stro-opbrengst blijft achter. Ook op kwalitatief vlak zit het niet altijd goed met het stro. Net als in de wintergerst wordt er in de wintertarwe gemakkelijk stengelbreuk gezien.

De voorbije weken werd winterkoolzaad gedorst met behoorlijke rendementen.
De voorbije weken werd winterkoolzaad gedorst met behoorlijke rendementen. - TD

Koolzaad

Naast de wintertarwe werd er vorige week ook winterkoolzaad geoogst. Opbrengsten die we hier hoorden noemen gaan van net geen drie ton per hectare tot net geen vijf. Een opbrengst van 4,2 à 4,8 ton/ha is een resultaat waar we dit jaar eigenlijk blij mee mogen zijn. We mogen niet vergeten dat de koolzaadglanskever dit voorjaar het massaal op ons koolzaad gemunt had. Deze kever is op zoek naar stuifmeel en als hij geen open bloem vindt, boort hij de bloemknop aan. Hier komt dan geen zaadje in tot ontwikkeling. Op het moment waarop de koolzaadglanskever dit voorjaar toesloeg was er net weinig bloem in het gewas, waardoor de schade hoger ligt dan andere jaren.

TD

Lees ook in Granen

Meer artikelen bekijken