Startpagina Varkens

Video: wees ‘bioveilig’ op het varkensbedrijf

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert in samenwerking met UGent, DGZ, ILVO en Varkensloket twee video’s om bioveiligheid op het varkensbedrijf te illustreren.

Leestijd : 1 min

Bioveiligheid is het geheel van maatregelen om het risico op insleep en verspreiding van ziekteverwekkers te minimaliseren en zo de varkens gezond te houden. Bioveiligheid kan (kleine) investeringen vergen, maar is vooral zaak van discipline en consequent gedrag. Bedrijven die onder andere dankzij bioveiligheidsmaatregelen gezondere varkens houden, halen ook betere productiecijfers, hebben homogenere tomen en lagere dierenartskosten. Bioveiligheid speelt bovendien een belangrijke rol in de reductie van het antibioticagebruik.

Op een bedrijf kun je twee soorten bioveiligheid onderscheiden: de externe en de interne bioveiligheid. De externe bioveiligheid op het varkensbedrijf is het geheel van maatregelen om de ziekteverwekkers buiten het bedrijf te houden door het contact tussen het bedrijf en de buitenwereld te beperken. De interne bioveiligheid omvat alle maatregelen om de verspreiding van ziekteverwekkers binnen het bedrijf te voorkomen en is er op gericht om de infectiedruk binnen het bedrijf zo laag mogelijk te houden. Aan beide types maatregelen is een aparte video gewijd.

Departement Landbouw en Visserij

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken