Startpagina Maïs

Boerenbond roept landbouwers op bewijzen te verzamelen van schade

De Boerenbond roept landbouwers die geconfronteerd worden met "uitzonderlijke verliezen" door de aanhoudende droogte, op om zoveel mogelijk bewijsmateriaal op te maken en te verzamelen. Die bewijzen zijn nodig om overmacht aan te tonen in het kader van bijvoorbeeld de mestwetgeving of om te gebruiken in de fiscale aangifte. Ondertussen stelt landbouwprovincie bij uitsterk West-Vlaanderen een oppompverbod in.

Leestijd : 3 min

"Als gevolg van de aanhoudende droogte, gecombineerd met hoge temperaturen, is de toestand van heel wat landbouwgewassen zeer precair, en hij verergert van dag tot dag", schrijft de landbouworganisatie in haar ledenblad "Boer&Tuinder". Volgens de Boerenbond is het nog te vroeg voor concrete cijfers over de schade, aangezien de verliezen heel erg variëren afhankelijk van het gewas en de teeltomstandigheden. "Maïs kent een zeer slechte groei, waardoor we vrezen voor een lagere opbrengst", zegt woordvoerder Luc Vanoirbeek.

"Bij de aardappelen vrezen we voor kwaliteitsverlies als gevolg van het zogenaamde 'doorschieten' van knollen. Groenten zoals erwten, bonen, bladgewassen en dergelijke moeten momenteel heel hard beregend worden om te kunnen overleven. En omdat de grasgroei gestopt is, zijn op vele plaatsen dieren binnengehaald en moeten ze worden bijgevoederd." De woordvoerder wijst er nog op dat de komende dagen niet echt regen verwacht wordt. Het instrument bij uitstek voor land- en tuinbouwers om schade vast te stellen is de bevoegde gemeentelijke commissie. Haar proces-verbaal kan worden aangevuld met bijvoorbeeld foto's en een verslag van brandweer of politie.

Oppompverbod West-Vlaanderen

Er komt ondertussen een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen. Dat heeft provinciegouverneur Carl Decaluwé beslist na spoedoverleg over de aanhoudende droogte. Ook beregenen overdag mag niet meer. De maatregel geldt voor onbepaalde duur. Het is al maanden kurkdroog in de provincie West-Vlaanderen en het watertekort wordt stilaan nijpend. Al wekenlang geldt code geel en de gouverneur riep eerder al op zuinig om te gaan met water. Volgens de gouverneur is de situatie nog niet zo nijpend als vorig jaar, al neemt de verziltingsproblematiek wel toe. Verzilting is slecht voor de bodem en het herstel van het ecosysteem op de bermen.

Bovendien vormt ook de kwaliteit van het oppervlaktewater een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee en voor beregening van bepaalde gewassen. Daarom vaardigt de gouverneur een aantal maatregelen uit. Zo is het vanaf vrijdag verboden water te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen in de hele provincie. "Op die manier is het ook heel duidelijk voor iedereen. De maatregel geldt overal", aldus de gouverneur over het verbod. Op bevaarbare waterlopen mag er wel nog gepompt worden, in overleg met de Vlaamse Waterweg, die zelf ook al een aantal maatregelen hanteert.

De provincie installeerde een informatiepunt op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste waarop alternatieve waterbronnen zijn opgenomen. Daarbovenop komt er een verbod om overdag te beregenen. Sproeien mag dus enkel na 20 uur, tot 8 uur 's ochtends. "Overdag sproeien heeft toch geen zin. Alles verdampt meteen", aldus de gouverneur. Hij dringt er ook op aan spaarzaam te zijn met drinkwater, want ook daar slinkt de voorraad, vooral door het toeristische seizoen aan de kust. Er komt nu een omzendbrief waarin de gouverneur alle instanties oproept ervoor te zorgen dat de maatregelen gehandhaafd worden. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert boetes tot €1.600. Er geldt ook een rook- en vuurverbod in de natuurdomeinen, om brandgevaar tegen te gaan.

"De maatregelen zijn onbeperkt in tijd en zullen zeker aanhouden tot de situatie verbetert", aldus de gouverneur. "Mocht het nodig zijn, dan kunnen we nog extra maatregelen nemen. We houden de situatie constant in het oog."

naar Belga

Lees ook in Maïs

De maïs is oogstklaar

Maïs Verspreid over Vlaanderen volgden de partners van het Landbouwcentrum Voedergewassen (LCV) sinds eind augustus de afrijping van de kuilmais op. Dit is het laatste overzicht, vermits het hakselen intussen zowat overal gestart is.
Meer artikelen bekijken