Startpagina Granen

Europese Commissie neemt steunmaatregelen voor landbouwers

De Europese Commissie heeft donderdag een aantal maatregelen gepresenteerd die de landbouwers moeten helpen om deze periode van extreme droogte door te komen. Zo zullen de boeren een deel van hun inkomenssteun dit najaar sneller kunnen ontvangen en mogen ze landbouwgronden die normaliter braak zouden moeten liggen, gebruiken voor de productie van veevoeder.

Leestijd : 2 min

Eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan pleegde de voorbije dagen overleg met verscheidene landbouwministers over de aanhoudende droogte, die aanzienlijke impact heeft op de akkerbouw en de beschikbaarheid van veevoeder voor de veeteelt. Op hun aandringen neemt de commissaris twee nieuwe maatregelen die wat soelaas zouden moeten bieden voor de sector. Zo zullen de boeren tot 70 % van de rechtstreekse betalingen en 85 % van de plattelandsontwikkelingsfondsen reeds tegen midden oktober in plaats van december kunnen ontvangen.

Daarnaast wil Hogan afwijkingen toestaan op de vergroeningsregels, zodat landbouwgronden die eigenlijk braak moeten liggen gebruikt kunnen worden voor de productie van veevoeder. Het moet helpen om te vermijden dat de veehouders later dit jaar te kampen krijgen met een tekort aan veevoeder, en dus hogere kosten.

Hogan herinnert er voorts aan dat er binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid al mogelijkheden bestaan om de sector te ondersteunen. Zo kunnen de lidstaten tot 80 %, en in sommige regio's tot 90 %, van de door de droogte aangerichte schade compenseren. Daarvan hoeft de Commissie niet op de hoogte worden gebracht, zolang de steun per landbouwer over een periode van drie jaar niet meer dan €15.000 bedraagt. “Ik moedig alle lidstaten aan om te bekijken welke maatregelen mogelijk zijn binnen onze wetgeving", besluit Hogan.

Als een lidstaat de droogte als natuurramp aanmerkt, dan mag 100 % van de schade worden gecompenseerd. Het geld kan dan worden gebruikt voor het opnieuw inzaaien van weiden. De Europese Commissie stelt ook dat lidstaten boeren kunnen steunen met diverse instrumenten voor risicomanagement. Zo kunnen staten geld in fondsen stoppen die bedoeld zijn landbouwers te helpen. Landbouwers die meer dan 30 % van hun jaarinkomen verliezen, kunnen gecompenseerd worden. Lidstaten hebben de mogelijkheid om hun plattelandsontwikkelingsplan eens per jaar bij te sturen, om een dergelijke maatregel te nemen.

Naast de bovengenoemde maatregelen en een intensieve monitoring van de droogte met Europese sattelieten, vraagt de Commissie de lidstaten om voor 31 augustus gedetaillleerd verslag te doen van de situatie op de grond. De informatie zal gebruikt worden voor het bijstellen van maatregelen of het nemen van nieuwe maatregelen.

BELGA-Landbouwleven

Lees ook in Granen

Geïntegreerde ziektebestrijding in graanteelt toegelicht

Granen Tijdens de graanavonden die eind februari - begin maart werden georganiseerd doorheen Vlaanderen gaven Bram Vervisch & Jonas Claeys van Inagro én coördinatoren van het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) toelichting bij de geïntegreerde ziektebestrijding van wintergranen.
Meer artikelen bekijken