EU-agentschap vindt glyfosaat niet kankerverwekkend

EU-agentschap vindt glyfosaat niet kankerverwekkend

Volgens directeur Jack de Bruijn van het comité voor risico-analyses van ECHA waren alle leden het erover eens dat glyfosaat niet geklasseerd kan worden als een kankerverwekkende stof, mutagene stof of als een stof die schadelijk is voor de voortplanting. Wel kan glyfosaat ernstige oogletsels veroorzaken en is de stof giftig voor leven in het water.

ECHA onderzoekt de intrinsieke potentiële risico’s van chemische stoffen. Het agentschap zal zijn conclusies overmaken aan de Commissie, die wachtte op dit advies om een beslissing te nemen over de toekomst van glyfosaat in Europa. Het gebruik ervan is omstreden. Vorige zomer slaagde de Commissie er niet in voldoende lidstaten te overtuigen om de vergunning voor jaren te verlengen. Uiteindelijk werd dan maar een voorlopige vergunning voor 18 maanden uitgereikt.

Eerder kwam ook de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) al tot de slotsom dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Dat staat haaks op een eerdere studie van de Wereldgezondheidsorganisatie, die concludeerde dat de onkruidbestrijder ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is. De analyse van de Europese agentschappen overtuigt milieuorganisaties en groene Europarlementsleden echter niet. Ze laken de geheimhouding van een deel van de studies waarop ze hun oordeel baseren. “Dat ECHA vandaag hetzelfde besluit neemt als EFSA, betekent dat de nood aan transparantie nog steeds groot is. Pas als onafhankelijke wetenschappers inzage krijgen in de gebruikte studies, zal voor eens en altijd de twijfel over de schadelijkheid van glyfosaat kunnen weggenomen worden”, meent Bart Staes (Groen).

Belga

Meest recent

Meest recent