Startpagina Wetgeving

Zaak Huts pas in december gepleit

De zaak van de boeren die de verkoop betwisten van landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, de topman van Katoen Natie, wordt op 11 december gepleit. Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Gent dinsdag beslist. Ook het bedrijf van Huts dat de gronden kocht, werd gedagvaard in de zaak. “Dat doen we om te vermijden dat het OCMW onontvankelijkheid pleit”, legt advocaat van de landbouwers Nic Reynaert uit.

Leestijd : 2 min

Huts had in 2016 via een Luxemburgse vennootschap 450 hectare Zeeuws-Vlaamse landbouwgrond gekocht van het Gentse OCMW voor € 17,5 miljoen, ongeveer € 39.000 per hectare. Belgische landbouwers vragen de ontbinding van de verkoop, omdat het stuk grond volgens hen niet als één geheel mocht verkocht worden.

De gronden zijn geregistreerd als 72 percelen en moesten daarom in verschillende loten verkocht worden, zegt Reynaert. “Op die manier konden de boeren niet meedingen naar de goedkope landbouwgrond. We spreken over een verkoopprijs van € 39.000 per hectare, terwijl landbouwgrondprijzen hier en in Nederland makkelijk tussen de € 80.000 en € 100.000 bedragen.”

Volgens de eisers is er sprake van onterechte staatssteun van het OCMW aan Huts in deze zaak. “Als we € 200.000 aan onrechtmatige staatssteun kunnen aantonen, moet de verkoop nietig worden verklaard”, zegt Reynaert. “Daarvoor willen we de pachtcontracten van de gronden inkijken, maar het OCMW weigert die ter beschikking te stellen. Pacht heeft nochtans een grote invloed op de prijs. Zonder die kennis kan ik de gangbare prijs niet berekenen. We willen die documenten nu via de rechter bekomen.”

Het OCMW stelde in het verleden dat aparte verkopen voor de 72 percelen te duur zou geweest zijn. Bovendien vreesden ze niet van een minder gunstig stukje van 3 ha af te geraken. Reynaert vindt deze argumenten niet van doorslaand belang. “Het gaat ocharme om 0,3  % van de verkochte oppervlakte.”

Burgerbeweging Constituante steunt de landbouwers in deze zaak. Ze nodigde de leden van het OCMW, of een vertegenwoordiger van dezelfde partij, dinsdagavond uit op een debat om hun standpunt verder toe te lichten. Van de vijf betrokken partijen, N-VA, OpenVLD, sp.a, CD&V en Groen, daagde niet één afgevaardigde op.

“Dit bewijst dat er in deze zaak een belachelijke unanimiteit is tussen de verschillende partijen. Ze beseffen het belang van deze zaak voor het behoud van onze voedselsoevereiniteit niet”, besluit Raf Verbeke van Constituante teleurgesteld.

DC

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken