Startpagina Melkvee

Milcobel verhoogt de melkprijs opnieuw, loopt Europees behoorlijk in de pas

Milcobel heeft opnieuw de melkprijs verhoogd. De coöperatie betaalt voor de augustus-leveringen een standaardprijs van €32,25 per 100 liter. Dit leidt tot een reëel uitbetaalde melkprijs van €34,63 euro per 100 liter voor een gestandaardiseerde levering. Dat is 77 cent meer dan een maand eerder. Ook bij FrieslandCampina staan de seinen op groen.

Leestijd : 4 min

De reëel uitbetaalde melkprijs geldt bij een leveringsomvang van 500.000 liter op jaarbasis, een vetgehalte van 43 g/l en eiwitgehalte van 35 g/l. Daarnaast moet het bedrijf IKM-gecertificeerd zijn en deelgenomen worden aan het para-tbc-programma. Andere eisen: een kiemgetal van ≤25.000/ml, celgetal ≤300.000/ml en coligetal ≤50/ml.

FrieslandCampina

FrieslandCampina verhoogt haar garantieprijs voor oktober met €1 in vergelijking met de garantieprijs van vorige maand, tot €38. Aan haar Belgische leveranciers betaalt FrieslandCampina de garantieprijs min 50 cent. Ze kunnen de prijs echter met 50 cent opkrikken door mee te doen aan het programma Bijzondere Melkstroom (weidegang plus AA-kwaliteit). Slechts een handjevol Belgen is lid - lid worden is voor Belgische leveranciers nu uitgesloten- en krijgt de garantieprijs.

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47% eiwit, 4,41%vet en 4,51% lactose en is exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis. Deze maand is de eiwitwaarde €620,31, de vetwaarde €310,15 en de lactosewaarde €62,03 per 100 kilo.

De hogere garantieprijs voor oktober is deels ingegeven door de verwachte prijsstijgingen van sommige zuivelproducten. In de garantieprijs is een correctie verwerkt van 76 cent vanwege te laag ingeschatte referentiemelkprijzen in de afgelopen maanden.

Milcobel wat onder EU-gemiddelde

Uit de Europese melkprijzenvergelijking van LTO blijkt dat Milcobel in juli wat onder het EU-gemiddelde zat. Milcobel betaalde €33,22 per 100 kg standaardmelk met 4,2% vet, 3,4% eiwit, 1.000.000 kg per jaar, kiemgetal van 24.999 en een celgetal van 249.999 per ml. Het gemiddelde van de vergelijking lag op €33,96.

Het Europese gemiddelde ligt €1,25 hoger dan in juni. De prijsstijging komt deels door het seizoensmatige karakter. Ten opzichte van juli 2017 ligt de gemiddelde melkprijs € 1,68 ofwel 4,7% lager. Hoewel de prijsstijging in juli (€1,25 ten opzichte van de vorige maand) groter is dan in juni (€0,60), neemt het prijsverschil ten opzichte van vorig jaar wel toe. In juli 2018 ligt de gemiddelde melkprijs €1,68 per 100 kg lager dan in juli 2017, terwijl het prijsverschil in juni € 1,43 was. Dit komt volgens de Nederlandse zuivelorganisatie Zuivel NL die de prijzen volgt doordat de melkprijzen in de tweede helft van 2017 relatief fors stegen.

Melkaanvoer

De melkproductie in de EU groeit in 2018 en 2019 ondertussen slechts gematigder dan gedacht. De oorzaak ligt in de droogte die in de laatste zes maanden van het jaar grote impact zullen hebben. Dat schrijft de Europese Commissie in een vooruitblik op de korte termijn. In 2018 komt de productiegroei uit op 0,8%. Volgend jaar zal de groei naar verwachting slechts fractioneel hoger uitvallen. De groei zal pas vanaf het tweede kwartaal van 2019 ingezet worden. Op dat moment komt vers gras beschikbaar en zullen meer koeien afkalven.

In 2018 groeit de melkproductie nog wel in Ierland - een forse producent- en Polen. Elders is sprake van stilstand of minimale groei (Duitsland, Frankrijk). Alleen in de Noordse landen is sprake van een grotere terugval die samenhangt met de ruwvoertekorten die door de aanhoudende droogte zijn ontstaan.

Markt

De boternotering herstelde zich volgens Zuivel NL in augustus na de daling in juni en juli. De prijsstijging was mede het gevolg van het sentiment rond de droogte en de mogelijke invloed op het aanbod. Nu de weersomstandigheden zijn verbeterd, is de emotie uit de markt en lijken de boterprijzen weer wat onder druk komen te staan.

Ook bij mager melkpoeder zorgde de berichtgeving over de droogte voor een opwaartse beweging van de markt in augustus. De EU exporteert een recordvolume.

De prijsstijgingen vlakten in augustus echter weer wat af, vanwege het ontbreken van richtinggevend nieuws. Onder invloed van de gestegen vet- en eiwitprijzen liet de prijs van vol melkpoeder een licht herstel zien medio augustus. Er is nog altijd sprake van een rustige markt wat opnieuw in september de prijzen wat onder druk zet.

de EU is met de huidige prijzen niet competitief op de wereldmarkt. Rabobank verwacht dat prijzen voor boter, kaas en melkpoeders zal dalen richting het einde van het jaar, en pas weer zullen gaan stijgen in het tweede tot derde kwartaal van 2019.

China

De importvraag van China kan de situatie op de markt veranderen. China is in een handelsoorlog verwikkeld met de VS. Ten gevolge hiervan heeft China hoge importtarieven op granen en soja ingesteld. China importeert nu veevoedergrondstoffen van elders, maar betaalt hier in de praktijk ook een premie voor. Het gevolg is dat veevoeder duurder wordt, wat de marges van melkveehouders in China onder druk zet. Het gevolg kan zijn dat de jaarlijkse productiegroei in het land afzwakt, en de consumptiegroei niet meer kan bijhouden.

Lees ook in Melkvee

Methaanemissie verminderen via pensvertering

Melkvee Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 sectororganisaties zich om de enterische methaanemissies sterk te verminderen. Hoever staan we en wat zijn de mogelijkheden? In dit eerste artikel belichten we de aanpak via veevoeding.
Meer artikelen bekijken