Het consortium Agrofront – BFA – FEBEV stelt zich burgerlijke partij bij de Afrikaanse varkenspest

Het consortium Agrofront – BFA – FEBEV stelt zich burgerlijke partij bij de Afrikaanse varkenspest

Hoewel de ziekte nog niet is uitgebroken in de varkensbedrijven en er geen enkel risico bestaat voor de volksgezondheid, heeft de aanwezigheid van de Afrikaanse varkenspest op Belgisch grondgebied toch verregaande economische gevolgen voor de varkenskolom.

Door het verlies van exportmarkten en de moeilijkere afzet van varkensvlees op de intracommunautaire markt ontvangen de varkenshouders minder voor hun varkens ten opzichte van hun collega’s in het buitenland. De vleesverwerkende sector zit als gevolg hiervan met oplopende stocks waarvoor momenteel geen afzet mogelijk is. De diervoedersector ziet haar exportpositie fel bemoeilijkt. Verder zijn er nog de sanitaire maatregelen die van de gehele sector extra inspanningen vragen.

Daarom stellen de drie leden van het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) alsook de mengvoederfederatie BFA en FEBEV (de federatie van slachthuizen, uitsnijderijen en groothandels) zich burgerlijke partij.

Deze burgerlijkepartijstelling is niet louter symbolisch. Door zich samen burgerlijke partij te stellen, kunnen de organisaties inzage verzoeken in het gerechtelijk dossier rond de Afrikaanse varkenspest en worden ze in kennis gehouden over het verdere verloop van het gerechtelijk onderzoek.

De federaties dringen aan op een zeer grondig onderzoek naar de oorzaak van het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest. Tot op heden is de exacte oorzaak van het uitbreken van de ziekte niet gekend.

Het aantal gevallen van de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in België blijft inmiddels oplopen. De gevallen van besmetting blijven vooralsnog beperkt tot een cluster in de afgebakende bufferzone in de provincie Luxemburg. In deze zone werden eerder ook gedomesticeerde varkens opgeruimd. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat het virus niet kan overslaan naar varkensbedrijven en biedt bijkomend vertrouwen aan de landen die Belgisch varkensvlees invoeren.

Meest recent

Meest recent