Startpagina Actueel

Naar een optimale en duurzame productie in de Belgische aardappel

Vorige week lanceerden Belspo, VITO, CRA-W, ULG en Belgapom officieel een nieuw geo-informatieplatform voor de aardappelsector. Het doel? Een betere inschatting maken en op een duurzame manier de Belgische productie van de aardappel in België verhogen. Met deze tool kunnen Belgische aardappeltelers, net als handelaars en organisaties van de sector snel profiteren van blijvende en begrijpbare informatie over de groei van drie aardappelvariëteiten: Bintje, Nicola en Fontane.

Leestijd : 4 min

WatchITgrow is het resultaat van drie jaar wetenschappelijk onderzoek onder de naam iPot, door onderzoekers uit Vlaanderen en Wallonië samen met de aardappelhandel en -verwerkingssector. Het project startte in 2014 in opdracht van het STEREO-III onderzoeksprogramma van het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Het platform is ontwikkeld voor de aardappelsector en met een intensieve inbreng van de sector zelf en met de data die verzameld zijn tijdens deze fase van wetenschappelijk onderzoek. Het stelt de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek nu beschikbaar voor de hele Belgische aardappelsector.

Voor Jean-Pierre Goffart, adjunct-directeur van CRA-W, blijft het 
eigendomsrecht een essentieel aspect.
Voor Jean-Pierre Goffart, adjunct-directeur van CRA-W, blijft het eigendomsrecht een essentieel aspect.

Satellieten, drones, het weer, modellering

WatchITgrow is het eerste platform dat verschillende soorten data gaat combineren. Door satellietsbeelden, dronebeelden, weersgegevens, bodemgegevens en oogstvoorspelingsmodellen te combineren kan de aardappelsector via watchITgrow snel en efficiënt de juiste informatie raadplegen over één of meerdere aardappelpercelen. Hierdoor kan men meer en accurate informatie opvragen over de toestand van de aardappelpercelen en de aardappelgewassen beter monitoren. Verder kunnen de ruimtelijke variatie binnen het perceel gekarteerd worden, de oogsten gewaarborgd en verhoogd. Ook is het mogelijk om de oogstdatum en opbrengsten in de loop van het groeiseizoen in te schatten en productie- of kwaliteitsverliezen te reduceren als gevolg van temperatuur, regen, bodemvocht, net als de algemene staat van de plant.

In dit geo-informatieplatform kunnen niet enkel externe data, maar ook eigen data van de aardappelindustrie (zoals resultaten van staalnames voor opbrengst- en kwaliteitsbepaling gecentraliseerd worden. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld op een simpele manier bekijken welk deel van het productiegebied de hoogste opbrengsten geeft of waar een bepaald aardappelras het goed of minder goed doet en wat de mogelijke oorzaak daarvan zou kunnen zijn.

Nog meer samenwerking

Het feit dat dit platform werkt op het niveau van het perceel, maar ook op meerde percelen dankzij de satellietgegevens is zeer innovatief”, zegt Jean-Pierre Goffart, algemeen adjunct-directeur van CRA-W. “Toch wordt er nog meer evolutie verwacht. Als men naar een nog preciezere tool wil gaan, is het essentieel om een samenwerking tussen de verschillende partners van de industrie te ontwikkelen als het om verstrekking van gegevens gaat. Het is inderdaad belangrijk dat we overtuigd zijn en zeker zijn van de juistheid van de satellietinformatie. Deze kunnen alleen worden bevestigd door de realiteit van velddata die met behulp van conventionele monitors zijn verzameld. Dit is de reden waarom het samenwerkende aspect vanaf nu open moet staan voor de regelgevende instanties bij de aardappel”, verklaart hij.

Volgens hem kan dit innovatieve instrument ook de basis vormen voor verdere toepassingen met het oog op precisielandbouw, zoals ziektepreventie en bemesting. “In deze tijd hebben we toegang tot een enorme hoeveelheid tools en data. WatchITgrow is niet het enige voorgestelde platform, maar maakt deel uit van een nog grotere puzzel. De basissen zijn gevraagd, zodat verbindingen kunnen worden gemaakt met Vegaplans registratiesysteem voor percelen of tools voor bemesting, irrigatie of ziekten. Eén enkel platform zal niet alle problemen oplossen maar de verbinding van de verschillende producten binnen een platform en vooral de verbinding tussen de verschillende platformen kunnen wel voor oplossingen zorgen.”

Het aspect van de eigendomsrechten van gegevens blijft wel een cruciaal punt. “Het is belangrijk om verder te gaan met het ontwikkelen van de tool zodat het geaccepteerd wordt door alle gebruikers. Het beheer van de gegevens en diens eigendomsrechten zijn zaken waarmee rekening gehouden moet worden en die gereguleerd moeten worden door actoren uit de sector zodat ieder zich gerespecteerd voelt”, concludeert hij.

De eerste plaats behouden

WatchITgrow kan meer professionalisme naar de Belgische aardappelindustrie brengen , zegt Romain Cools van Belgapom.
WatchITgrow kan meer professionalisme naar de Belgische aardappelindustrie brengen , zegt Romain Cools van Belgapom.

België is de grootste exporteur van diepvriesaardappelproducten ter wereld. “Jaarlijks verwerken Belgische bedrijven bijna 4,5 miljoen ton aardappelen tot friet, chips en andere producten, waarvan 90 % uitgevoerd wordt over de ganse wereld. Als de sector wil inzetten op een duurzame groei, hebben we meer en betere aardappelen nodig en dit met een optimaal gebruik van de natuurlijke grondstoffen. Maar het landbouwareaal uitbreiden kan niet. Met behulp van WatchITgrow kunnen we de aardappelproductie beter opvolgen en het rendement verhogen. Zo kan de aardappelketen als vlaggeschip van de Belgische agro-voedingssector zijn rol als wereldspeler in de aardappelindustrie verzekeren en verder uitbouwen”, verklaart Romain Cools van Belgapom.

Naar D.J.

Lees ook in Actueel

Biowanze schept duidelijkheid over herkomst van tarwe

Granen Biowanze wilt duidelijkheid scheppen over foutieve informatie die circuleert over de herkomst van tarwe die ze in hun vestiging in Wanze gebruiken. Hierom informeerden ze landbouworganisaties en pers met een informatiedocument midden april.
Meer artikelen bekijken