Publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ van start in het West-Vlaamse Heuvelland

Publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ van start in het West-Vlaamse Heuvelland

Het authentieke verhaal van zes sociaal geëngageerde land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Heuvelland, Ieper en Poperinge werkt inspirerend, niet enkel voor de consumenten, maar ook voor collega-land- en tuinbouwers.

Schoon Boeren is een publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van land- en tuinbouwers om de hoek. Elk op hun manier en in hun eigen specifieke bedrijfssituatie gaan ze de vele economische, sociale en milieukundige uitdagingen aan. Ze zetten kleine en grotere stappen op weg naar een toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun omgeving.

Informeren en sensibiliseren

Met deze campagne willen de organisatoren de burger informeren over de weg die al is afgelegd op vlak van duurzaamheid. Maar ook geven ze de boodschap mee dat de weg nog lang is en dat de consumenten een belangrijke rol te spelen hebben. Inagro streeft er enerzijds naar het draagvlak van de sector bij het brede publiek te versterken. Anderzijds wil het proefcentrum via onderzoek, voorlichting en persoonlijk advies ook alle (West-Vlaamse) land- en tuinbouwers verder stimuleren en begeleiden in hun streven naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Zes bedrijven, zes verhalen

De campagne Schoon Boeren loopt gedurende één jaar in drie West-Vlaamse gemeenten en wordt nu voor de vierde maal georganiseerd. Elk jaar verhuist de campagne naar een nieuwe regio. Dit jaar zijn de gemeenten Heuvelland, Ieper en Poperinge aan de beurt.

De naam Schoon Boeren is op diverse manieren in te vullen. Schoon is netjes, proper, niet-vervuilend. Schoon is ook mooi, letterlijk en figuurlijk. Boeren is enerzijds een werkwoord, versta hier: op een schone manier boeren. Boeren is ook het meervoud van boer, ook wel ‘land- en tuinbouwer’ genoemd. Kortom, de campagne heeft heel wat te betekenen.

Zes land- en tuinbouwers, twee uit elke gemeente, vertellen hun eigen verhaal over de kleine en grote stappen die ze nemen. De drie gemeenten hebben zowel bij de voorbereiding als tijdens de campagne een belangrijke sleutelrol. Zij zorgen namelijk voor de lokale betrokkenheid en brengen dit verhaal mee tot leven bij hun inwoners. Maar ook praktisch en organisatorisch zijn ze een onmisbare partner.

De zes deelnemende bedrijven werden gekozen, in samenwerking met de respectievelijke gemeenten, op basis van enkele duurzaamheidscriteria, zoals onder andere dierenwelzijn, schone energie, biodiversiteit en slimme bemesting (de volledige lijst duurzaamheidscriteria is terug te vinden op www.schoonboeren.be). De zes bedrijven komen uit verschillende landbouwsectoren, maar vormen ook een staalkaart van land- en tuinbouw in deze regio, met een gezonde mix tussen jong en ervaren, allen met dezelfde passie voor de stiel.

Alle wegen leiden naar Schoon Boeren

In een handige set met negen postkaarten stellen de deelnemende bedrijven zich kort voor. De uitgebreide verhalen van de zes Schone Boeren zijn terug te vinden op de website www.schoonboeren.be.

De postkaartenset zal verspreid worden naar alle inwoners van de regio Heuvelland – Ieper – Poperinge en is ook te verkrijgen via de klassieke kanalen van de Provincie en Inagro. Per Schone Boer is een postkaart voorzien met een korte uitleg over de duurzame activiteiten op het bedrijf en een bon voor een originele activiteit op of rond het bedrijf. Die activiteiten vinden plaats tussen april 2017 en oktober 2017. Net als de voorbije jaren zijn er fietsroutes ontwikkeld langs de bedrijven van de Schone Boeren. Tot slot wordt er voor de scholen uit de regio een aanpak op maat uitgewerkt.

Alle informatie is terug te vinden op de campagnewebsite www.schoonboeren.be. Maar volg zeker ook de Facebookpagina van Schoon Boeren voor de laatste nieuwtjes, activiteiten en foto’s.

Wie zijn nu de Schone Boeren van 2017?

Voor informatie over de bedrijven verwijzen we graag naar de postkaartenset en de website www.schoonboeren.be. Hierbij alvast een kort overzicht. Wenst u contact op te nemen, dan kunt u via Inagro de telefoonnummers krijgen.

Poperinge

- Hof ter Bussche: Bram Matthys en Elien Vandenbussche en (schoon)ouders Dirk Vandenbussche en Sabine Rouseré kweken varkens, mengen zelf het voer en verwerken de mest op een biologische manier.

- 't Hoppecruyt: Wout en Benedikte Desmyter zijn een vierde generatie hoppetelers.

Heuvelland:

- Kalkoenkwekerij Casteele: Alex Casteele en Inge Vanneste kweken met zorg en toewijding 40.000 kalkoenen per jaar.

- Groenten Vanderhaeghe: Yves Vanderhaeghe en Benedicte Verhille telen groenten voor de diepvriesindustrie.

Ieper:

- Tuinsappen Lombarts Calville: Luc Goossens en Kris Vanderstichele maken artisanale sappen en cider op basis van biofruit.

- Hoeve Zuid-Bellegoed: Philip Fleurbaey en Nancy Sercu verwerken de melk van hun koeien tot lekkere zuivelproducten die ze verkopen op de hoeve.

Meest recent

Meest recent