Start to: overname van een landbouwbedrijf

Start to: overname van een landbouwbedrijf

Niet alleen bij de overname van een bedrijf, maar ook tijdens het runnen van dat bedrijf hebben jongeren nood aan kennis en steun. Fedagrim organiseerde in dat kader twee studienamiddagen, dit najaar in Geel en op 9 maart in Sint-Niklaas tijdens het ‘Feed The Future’ jongerencongres.

Het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging (KCBO), op zijn beurt, zette dit najaar twee inspiratieavonden op poten. Het introduceerde toen twee interessante overnametools: een handig werkboek getiteld ‘Geef je samenwerking kleur’, en een online competentieverkenner.

Zo kunnen jongeren de confrontatie aangaan met zichzelf en hun omgeving. Wat heb ik nodig om een sterke ondernemer te zijn? Hoe en waar verwerf ik de juiste competenties? Hoe maak ik goede werkafspraken, en hoe krijg ik de neuzen in dezelfde richting?

Daarnaast moet je je bedenken dat je bedrijf in een markt terechtkomt die je doen en laten zal beïnvloeden. Belangrijk is dus om die markt te kennen en er voeling mee te creëren. Ook hierover krijgen de jongeren enkele tips and tricks mee.

Met al die kennis van je eigen boekhouding en van de markt op zak kan je dan een bedrijfsplan opstellen. Stap met realisme naar de bank. Daar zullen ze je helpen bij het kiezen van het juiste krediet.

Of dat moet met enkel jouw geld, of dat van je omgeving? Niet per se. Verschillende financiële hulpmiddelen worden ter beschikking gesteld door de overheid, speciaal voor de landbouw of andere steunmaatregelen. Landbouwleven wenst alle overnemers en overdragers een vlot en aangenaam opvolgingstraject toe!

Vanaf zondag tot dinsdag wordt via landbouwleven.be telkens een artikel gepubliceerd over één of meerdere onderwerpen.

MV en D.C.

Hoe slaande ruzies vermijden?

Charlotte Cobbaert en Dorien Bruynseels distilleerden het werkboek ‘Geef je samenwerking kleur’ uit hun ervaringen bij het KCBO.
Charlotte Cobbaert en Dorien Bruynseels distilleerden het werkboek ‘Geef je samenwerking kleur’ uit hun ervaringen bij het KCBO.

Een bedrijfsovername roept onvermijdelijk veel emoties op”, vertelt Dorien Bruynseels van KCBO. De overdrager voelt zich bijvoorbeeld bezorgd of angstig, terwijl de opvolger zich ongeduldig of net onzeker voelt. Ook de omgeving kan sterke gevoelens van onrust beleven. De overdracht goed plannen en alle aspecten uitgebreid bespreken ontzenuwt heel wat van die negatieve gevoelens, en vermijdt conflicten.

Verwachtingen

Een belangrijke stap is om stil te staan bij wat jullie verwachten. Wat wil je nog zien gebeuren? Een gezamenlijke visie en strategie doen wonderen. Ook loont het de moeite ieders rol in het bedrijf doorheen het opvolgingsproces te bekijken. Misschien werkt de jongere eerst een tijdje als zelfstandig helper op het bedrijf? Gaat hij of zij nadien pas delen in de eigendom?

"Zie dat er op familiefeesten niet gediscussieerd moet worden over wie nuchter blijft om de koeien te melken"

Elke nieuwe stap heeft invloed op de hoeveelheid zeggenschap en verantwoordelijkheid die iemand opneemt. Charlotte Cobbaert van het KCBO demonstreert hoe het werkboek hierbij kan helpen aan de hand van een tijdlijn. “Wanneer die mijlpalen ingepland zijn kan iedereen zich daarop voorbereiden. Ze moeten daarom niet in steen gebeiteld staan, zolang ze een beetje richting kunnen geven.”

Werkprotocol

Een vaak over het hoofd gezien punt van aandacht is de taakverdeling en de werkstructuur. Dorien Bruynseels raadt aan de taken en verantwoordelijkheden al te bekijken over vijf of zelfs tien jaar. Charlotte Cobbaert merkt op dat weinig gezinnen de dagelijkse werkpraktijk goed afstemmen, ondanks de soms jarenlange samenwerking.

“Het startuur bijvoorbeeld leidt verbazend vaak tot discussies”, glimlacht ze. “Ik weet het, onze sector vraagt het meeste flexibiliteit van allemaal. Toch is het heel belangrijk om praktische afspraken te maken. Zie dat er op familiefeesten niet gediscussieerd moet worden over wie nuchter blijft om de koeien te melken.”

Wanneer je alle stappen van het werkboek hebt afgewerkt, kan je de gemaakte visie en afspraken neerschrijven in een engagementsverklaring of overnamecharter. Rechtsgeldig is het niet, maar door er je handtekening onder te zetten verbind je je emotioneel. Je hebt dan ook iets concreets om op terug te vallen. Naarmate het overnameproces verloopt kan je het desgewenst in samenspraak aanpassen.

Het werkboek vind je terug op de website van KCBO.

D.C.

Het begin van alle wijsheid

“Competenties kan je altijd  verwerven”, vindt Sarah Samyn van  Groene Kring.
“Competenties kan je altijd verwerven”, vindt Sarah Samyn van Groene Kring.

De organisatoren schonken ruim aandacht aan zelfkennis en het goed beheer van je eigen competenties. “Je belangrijkste instrument, dat ben je zelf”, benadrukt psycholoog Rudi Timmermans op Feed The Future.

Rood, geel, groen en blauw

Om dat instrument goed te leren kennen raadt hij het kleurenmodel van Jung aan. Die persoonlijkheidstest vind je ook terug in de samenwerkingsbrochure van het Kenniscentrum Bedrijfsopvolging (KCBO). De test deelt mensen ruwweg op in 4 types: de rode, gele (invloed), groene (stabiliteit) en blauwe (conformiteit).

Rode mensen laten zich kenmerken door daadkracht en een zekere dominantie, terwijl gele mensen dankzij hun enthousiasme en charme makkelijk mensen overtuigen. Groene gaan eerder op zoek naar harmonie en stabiliteit. Ze zijn relatiegericht en zorgzaam. Blauwe mensen ten slotte krijgen adjectieven als analytisch en nauwkeurig toegeschreven.

De test, beschrijvingen en tips zijn te vinden in de brochure van KCBO.

Rood, oranje, geel en groen

De tool die Sarah Samyn voorstelt op de inspiratieavonden van het Kenniscentrum richt zich niet op de persoonlijkheid van de starters, maar op hun competenties. “Dat is geen synoniem voor ‘talenten’, die je hebt of niet”, benadrukt ze. “Competenties kan je verwerven, door bijscholing en oefening. Net daarom is het belangrijk te weten waar de knelpunten liggen.”

"Je belangrijkste instrument, dat ben je zelf"

Na het invullen van de vragenlijst geeft de competentieverkenner je scores voor 11 vastgelegde hoofdcompetenties (zoals netwerken of zicht op de markt). Een rode kleurcode betekent dat je de taken niet kan, al doe je ze misschien graag. Oranje wijst op taken die je met tegenzin vervult, geel op taken die je kan, maar niet doet. Groen ten slotte staat voor taken die je graag én goed doet.

De competentieverkenner kan je hier zelf invullen.

En nu?

Elke kleurscore gaat gepaard met uitleg en vrijblijvende tips om de competentie te ontwikkelen. Je kan kiezen om zelf aan de slag te gaan met de resultaten. Je kan de taken waar je niet goed in bent gewoon herverdelen, beroep doen op externe adviseurs, of opleidingen volgen om je competentie op te krikken. Ook het KCBO helpt je graag verder met een bijkomende test en het uitstippelen van een traject.

“Competenties kan je altijd verwerven, je moet gewoon de keuze maken”, sluit Sarah Samyn bemoedigend af.

D.C.

Meest recent

Meest recent