Startpagina Akkerbouw

Waar gaat het heen met het fytogebruik?

De laatste weken zitten we in een stroomversnelling van producten die plots geen erkenning meer hebben of waarvan de erkenning voor de meest noodzakelijke teelten wegviel en slechts voor onbeduidende toepassingen blijft. Betekent dit dat we straks ‘s morgens Fytoweb moeten lezen om geen onwettige adviezen te geven of onwettige gebruiken te laten gebeuren?

Leestijd : 4 min

O ok stellen we vast dat op gebied van fyto we, naast een federale wetgeving, geen twee maar drie deelgebieden onderscheiden. Elk deelgebied vaart zijn eigen koers, met Brussel op kop.

Dit betekent dus dat ook Fytoweb van zijn pluimen verliest en we vanaf nu ook daar rekening moeten mee houden. We moeten dus straks het Belgisch staatsblad lezen.

Als men zo drastisch in bepaalde teeltgebieden middelen inperkt die noodzakelijk zijn, zal de productie naar teeltgebieden verschuiven waar deze middelen wel nog toegepast kunnen worden. De consumptie zal dezelfde blijven, alleen zal de milieuafdruk veel slechter worden.

Het was de bedoeling dat het middelengebruik meer op elkaar werd afgestemd en erkenningen makkelijker te verkrijgen zouden zijn door met klimaatszones te werken binnen Europa. Nog nooit zagen we echter zulke verschillen in erkenningen tussen deze landen en deelstaten.

Hierbij behandelen we nieuwe vervallen erkenningen.

Chloorpyrifos

Dursban, Pychlorex, Cyren, Destoyer, Profos, Pyrinex, Pyrisol, Dorbang granulaat: dit zijn de producten waarover het dus gaat.

Op 10 februari dit jaar kwam het bericht om met onmiddellijke ingang dit middel te ‘schorsen’. Enkel in uien, aardbei en asperge blijft de toepassing behouden.

Er kon door de erkenningshouders een bezwaar ingediend worden binnen de twee maand, wat ze dan ook deden. Binnen de zes maand wordt er een beslissing genomen door het erkenningscomité.

Dit betekent voor seizoen 2017 grotendeels dat er geen gebruik in kolen meer mogelijk is. Enkel de tweede vrucht bloemkool kan als alles gunstig verloopt mogelijk nog een toepassing kennen. Dat betekent dat ook hier opnieuw veel stock aan product staat links en rechts. Hopelijk houdt het erkenningscomité hier rekening mee en laat het een opgebruik toe tot eind 2018.

Zonder afdoende koolvliegbehandeling (chloorpyrifos, dimethoaat) is het telen van kolen in typisch koolgebied risicovoller. Vooral die kruisbloemige teelten (koolrabi, boerenkool, raap,…) die niet geplant maar gezaaid worden en dus niet van een plantbakbehandeling kunnen voorzien worden wordt een risico in deze gebieden! Het waarnemen van koolvliegvluchten met klokvallen kan een hulp zijn om dan in deze vlucht te gaan ingrijpen op de volwassen vlieg.

De Tracer, Boomerang, Conserve plantbakbehandeling dient nu nog nauwkeuriger uitgevoerd te worden. Aangieten met deze middelen kan wettelijk ook maar is in praktijk niet direct een oplossing.

Tegen 2018 beloofde Dupont ons een erkenning voor een sterkere plantbakbehandeling tegen koolvlieg. Mogelijk komt er ook nog een amidemiddel dit jaar voor bladtoepassing.

Dimethoaat

Perfekthion, Dimistar, Danadin, Rogor zijn producten die Dimethoaat bevatten. Op 14 maart verscheen er een bericht op Fytoweb dat per 15 maart het gebruik in de meeste teelten verdween. Enkel in suikerbiet en granen blijft de erkenning.

In deze teelten werd het middel echter bijna nooit gebruikt. De stocks kunnen dus wettelijk aan 1 maal 0,5 l per hectare in deze teelten of ook in sierteelt onder bescherming gebruikt worden.

Linuron

De uitverkoop voor Linuron ligt op 30 april dit jaar voor de handel. Voor de telers is de uiterste gebruiksdatum 31 december 2017. Dit jaar is dus het laatste jaar voor Linuron.

In vele teelten zijn er vervangers mogelijk. In aardappel hebben we reeds twee jaar metobromuron terug. Deze kennen velen onder jullie nog als de ‘oude’ Patoran. De handelsnamen zijn Proman, Praxim en Soleto. Deze zijn enkel in aardappel en aardappelpootgoed vandaag erkend.

Er wordt gewerkt aan een uitbreiding naar wortel. Naast wortelen zullen we ook selders en verschillende kruidenteelten als nieuwe oplossingen nodig hebben. Hier zullen ‘derdenuitbreidingen’ nodig zijn! Bij deze doen we dan ook een oproep aan de officiële en wetenschappelijke instellingen en voorlichtingscentra om hier het nodige werk van te maken.

Fenpropimorph

Fenpropimorph of Corbel als handelsnaam zullen we zeker missen in prei als curatief middel tegen roest.

Wettelijk kan het enkel nog op granen en suikerbieten, waar het veel minder toegepast wordt.

Iprodion

Rovral en Chipco Green zijn de bekendste producten. De opgebruik termijn loopt af eind dit jaar.

Jammer dat we ook deze fungicide, die het enige was van een groep, verliezen.

Bij deze nogmaals de oproep om met het gebruik van fytoproducten zorgvuldig om te springen, zodat waterverontreininiging niet kan plaatsvinden of we verliezen straks terug een aantal basismiddelen. Vooral in de herbiciden waar er al geen spectaculaire nieuwigheden verwacht worden staan er nog een aantal basismoleculen onder druk. Wees zorgvuldig want elk spatje of druppeltje telt wel degelijk !

Volgende week bespreken we de belangrijkste nieuwe erkenningen.

Lieven Van Ceunebroeck

Lees ook in Akkerbouw

Bruine roest breidt uit in wintertarwe

Granen Waarnemingen in graanpercelen tonen een zekere uitbreiding van bruine roest, zo meldt het Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG). Septoria blijft uiteraard aanwezig en zal door het buiige weer verder moeten opgevolgd worden. Ook de gevoelige variëteiten voor gele roest moeten in het oog worden gehouden.
Meer artikelen bekijken