Minister Ducarme erkent varkenshouderij als sector in crisis

Ducarme wil de varkenssector ondersteunen.
Ducarme wil de varkenssector ondersteunen. - Belga

De minister heeft ook de maatregel uitgebreid naar andere sectoren die gevolgen ondervinden van de varkenspest, zoals houtvesters die niet meer naar hun percelen kunnen gaan of mensen die in de toeristische sector actief zijn en hun bezoekersaantallen drastisch zien teruglopen. Er zijn diverse maatregelen mogelijk, zoals een korting op de sociale bijdragen of een vrijstelling ervan.

De maatregelen gelden voor de vier trimesters van het lopende jaar. De minister heeft ook een ministerieel besluit ondertekend dat de maatregelen voor varkensvervoer versoepelt. Ook dat moet de financiële situatie van de varkenshouders ten goede komen. De varkensssector in ons land telt 4.000 ondernemingen en 15.000 banen. De sector heeft een omzet van €1,5 miljard.

Meest recent

Meest recent