Startpagina Aardappelen

Tekort pootgoed kan groei aardappelareaal mogelijk begrenzen

In alle belangrijke aardappelproducerende landen in Noordwest-Europa (NEPG) zijn de werkelijke voorraden consumptieaardappelen lager dan vorig jaar en ook lager dan het 5-jarig gemiddelde. De totale oogst van 2018 in de 5-NEPG landen was 17,8% lager dan het jaar daarvoor. Tevens waren er verschillende kwaliteitsproblemen gedurende de aflandperiode en vervolgens ook in diverse opslagen.

Leestijd : 2 min

Bijna alle risicovolle partijen zijn nu verwerkt en de rest van de aardappelen op voorraad zijn over het algemeen van goede kwaliteit, alhoewel er nog steeds partijen met rot voorkomen. Alertheid is daarom geboden.

Planttijd kritisch

De NEPG verwacht dat het huidige hoge prijsniveau deze winter en lente blijft bestaan. Het aanplantmoment kan echter de stemming in de markt doen veranderen.

Een late aanplant in Noordwest-Europa kan de marktsituatie nog verder opstuwen, omdat de voorraden laag zijn en de verwerkers langer op oude oogst moeten blijven doordraaien. Een zeer vroege lente zou daarentegen het hoge prijsniveau mogelijk onder druk kunnen zetten. Op dit moment lijkt € 30,- per ton voor het vaste land, de minimumprijs op de vrije markt te zijn.

Tekort pootaardappelen

Op het vaste land verwacht de NEPG een tekort aan pootaardappelen, voornamelijk voor de verwerkingsrassen.

Zonder een ondertekend contract kan het heel moeilijk zijn voor een individuele teler om pootgoed te krijgen. Ondanks de hogere contractprijzen die de verwerkende industrie biedt, kan het areaal voor 2019 niet veel uitbreiden als er onvoldoende pootaardappelen beschikbaar zijn. Meer dubbeldoel variëteiten van de verse-tafelmarkt en de zetmeelindustrie kunnen worden gebruikt voor de verwerking, zoals dat de afgelopen maanden ook al het geval was, ter compensatie van de lage opbrengsten deze oogst.

De export richting Zuid- en Oost-Europa, vooral vanuit Frankrijk is dynamisch. Voor bestemmingen overzee is het hoge prijspeil een extra handicap.

Droogte blijft aandachtspunt

Vorig jaar was het een droog en heet groeiseizoen en veel telers moesten hun velden irrigeren. Reeds 3 jaar op rij is het grondwaterpeil in alle NEPG-landen lager dan het gemiddelde over de laatste 10 jaar. Bij onvoldoende regen en sneeuw tijdens de komende twee maanden zal de benodigde waterreserve in diverse landen, onvoldoende toereikend zijn voor het volgende groeiseizoen.

Contract prijzen vaste land NEPG 2019/2020

In alle landen zijn de contractprijzen gestegen, voornamelijk tussen 10 en 30% (afhankelijk van ras en de leveringsperiode) maar de productiekosten zoals die van het pootgoed, kunstmest, pesticiden en energie, zijn evenredig ook gestegen.

NEPG

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken