Startpagina Pluimvee

Kippenstal wordt niet vergund in Borgloon, door ‘dubbelzinnige advisering’

Woensdag (20 februari) besliste de Limburgse deputatie om een stal voor 180.000 kippen in Borgloon niet te vergunnen. De uitbreiding van de naburige varkensstal wordt wel vergund. Gedeputeerde Inge Moors spreekt daarbij van een “afwijkende strengere normering” en “dubbelzinnige advisering” vanuit de Vlaamse milieudienst en roept Vlaanderen op duidelijkheid te scheppen.

Leestijd : 2 min

“We baseren onze beoordeling op het advies van het provinciaal omgevingsvergunningscomité (POVC)”, aldus gedeputeerde Inge Moors, bevoegd voor de omgevingsvergunningen. “Het ongunstig advies van de Vlaamse milieudienst dat bij het POVC werd ingediend voor de nieuwe kippenstal, kunnen we dan ook niet zomaar naast ons neerleggen.”

Beide investeringsdossiers doorliepen afzonderlijk het traject voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, waarbij de individuele en cumulatieve effecten op mens, milieu en gezondheid via een zogenaamd project-MER werden onderzocht en de noodzakelijke adviezen werden ingewonnen. Enkel vanuit de Vlaamse milieudienst kwam in de volledige procedure een ongunstig advies.

De Vlaamse milieudienst baseert dit ongunstige advies op strengere normen inzake emissiefactoren voor ammoniak, geur en fijn stof en legt daarbij de wettelijk vastgelegde normeringen naast zich neer. De motivering hiervoor wordt gezocht in een recente studie van het landbouwonderzoeksinstituut ILVO.

“Het hanteren van een afwijkende strengere normering en de dubbelzinnige advisering vanuit een officiële Vlaamse dienst - samen met het gecreëerde klimaat rond de aanvragen - hebben ertoe geleid dat wij als deputatie niet kunnen overgaan tot de aflevering van de vergunning voor de nieuwe kippenstal.”

Het uitgebrachte negatieve advies en de hierin gehanteerde normering doen volgens Moors twijfels rijzen ten aanzien van de impact op volksgezondheid en ze vertroebelen het serene debat. Ze benadrukt dat landbouwbedrijven, ook in de toekomst, alle kansen moeten blijven krijgen. “Maar het is nu aan Vlaanderen om deze ambiguïteit in een mogelijke beroepsprocedure duidelijk uit te klaren.”

De uitbreiding van het bestaand varkensbedrijf wordt wel vergund. “Dit gaat over een bestaand landbouwbedrijf. De geplande investeringen in moderne technieken, zoals het voorzien van luchtwassers, zullen ervoor zorgen dat de emissie van fijn stof in de toekomst minder zal zijn dan nu het geval is. Daarom kunnen we in dit dossier voorbij gaan aan de gehanteerde sterengere normering.”

De afgelopen weken kwamen beide dossiers geregeld in de media wegens de vele bezwaren van buurtbewoners die de vermeende negatieve effecten van fijn stof, ammoniak en geur vreesden. De betrokken partijen hebben vanaf de officiële bekendmaking 30 dagen de tijd om beroep in te stellen.

Lees ook in Pluimvee

Meer artikelen bekijken