Startpagina Economie

Vanderjeugd pleit bij opening landbouwsalon voor positieve benadering klimaatdebat

Het 20e Salon voor Land- en Tuinbouw trok volgens de organisatie circa 12.500 bezoekers, 2.500 minder dan verwacht. De opening werd zoals gebruikelijk begeleid door politici van blauwe huize, die pleitten voor open grenzen en een realistische kijk op wat de landbouw kan doen voor het klimaat.

Leestijd : 4 min

H et Salon voor Land- en Tuinbouw had het deze editie moeilijker om standhouders te vinden. Het bezoekersaantal daalde eveneens. De oorzaak van het lagere aantal bezoekers was deels het warme weer, maar mogelijk zijn landbouwers ook een beetje beursmoe. Agriflanders in Gent ligt nog vers in het geheugen en in 2019 zullen ook Agribex in Brussel en de Werktuigdagen in Oudenaarde doorgaan.

Volgens organisator Nic Vermaut van Well Communications concurreert het Salon maar ten dele met de andere beurzen. “Het is inderdaad een druk beursjaar, maar onze bezoekers komen voor het grootste deel uit Vlaanderen. Het is voor hen een kans om te babbelen met collega’s uit de omgeving en bedrijven die regionaal diensten bieden. Maar ik geef toe: het is natuurlijk lastig in een druk beursjaar…. We moeten op zoek blijven gaan naar nieuwe manieren om mensen aan te trekken. De inzet op park is alvast een succes.”

Op het Salon werd een parcours voor miniatuur-bouwmachines neergezet.
Op het Salon werd een parcours voor miniatuur-bouwmachines neergezet. - JCB

Op de beursvloer werden de stands niet zo vlot verhuurd als bij vorige edities. De bedrijven die indirect eigendom zijn van Boerenbond waren op een concessiehouder van John Deere afwezig. De beursorganisatie ziet hier de coördinerende vinger van de Boerenbond. De Boerenbond heeft een voorkeur voor beurzen waarin het zelf een dikke vinger in de pap heeft, zo heet het, dus Agriflanders en die andere beurs in Roeselare, Agro Expo.

Het Salon trok 107 standhouders, tientallen minder dan concurrent Agro Expo.
Het Salon trok 107 standhouders, tientallen minder dan concurrent Agro Expo. - JCB

Vermaut zou graag met Agro Expo samenwerken. Te denken valt bijvoorbeeld aan een taakverdeling op basis van thematiek – het ene jaar een beurs met plantaardige insteek en het andere een beurs gericht op veeteelt. Agro Expo wil daar echter niet over praten. Wellicht is men niet vergeten dat het Salon ooit opgericht werd uit onvrede over de dominantie van de volgens hen onheilige drie-eenheid Boerenbond, CD&V en KLJ.

Een andere mogelijkheid is dat de bedrijven die aan Boerenbond gelieerd zijn, wegblijven omdat ze het simpelweg net een beurs te veel vinden. Misschien hebben ze gelijk. Is het Salon blij met 15.000 bezoekers, Agro Expo trok bij de laatste editie meer dan 20.000 bezoekers. Agro Expo overwoog bij de vorige editie zelfs om te verhuizen naar Kortrijk Expo, omdat het vreesde voor onvoldoende parking en ruimte voor standhouders.

Op de beurs waren ook dieren te zien.
Op de beurs waren ook dieren te zien. - JCB

Blauwe bonzen

Hoewel Vermaut claimt dat de beurs politiek neutraal is, was het Open Vld-gehalte hoog. De liberale partij had een grote stand ingericht. Twee van de drie genodigde openingssprekers kleurden eveneens blauw. Vlaams volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) zei dat boeren zichzelf in de klimaatdiscussie veel meer als een oplossing moeten presenteren, in plaats van zich lijdzaam als probleem weg te laten zetten.Ze moeten dit wel doen met een positieve ingesteldheid. In plaats van boos te reageren op sociale media, is het volgens de West-Vlaming beter om met een positief verhaal actief naar buiten te treden. “Laat je niet in een hoek duwen. Word onderwerp in plaats van lijdend voorwerp.”

In het debat over de rol van de landbouw als veroorzaker van de opwarming van de aarde, worden volgens Vanderjeugd halve maar ook hele leugens gebruikt. “Het debat is gepolariseerd. Ik durf te stellen dat de aanval op het eten van vlees is ingezet. Je ziet steeds meer vermenselijking van dieren.” Vanderjeugd vindt dat de landbouw weinig gehoord wordt terwijl “inbrekers in stallen” gehoor vinden bij politici.

Mensen vergeten volgens hem door de aanhoudende krimp van het aantal landbouwers dat aan de primaire sector een ijzersterke handel- en verwerking kleeft. Intensieve landbouw is volgens hem wel degelijk vaak zowel economisch als ecologisch vaak het meest efficiënt.

Hilde Vautmans, die namens de liberalen in het Europees Parlement zit, voegde hier in haar speech aan toe dat de politiek de landbouwers niet de pijn van politieke conflicten moet aandoen. Eerder al werd de landbouw slachtoffer van een politiek conflict tussen de EU en Rusland, en nu dreigt ook het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op een niet te onderschatten accident voor de landbouw uit te gaan lopen.

Politici zijn er volgens Vautmans nu net om markten op te houden zodat bedrijven kunnen floreren. Dit liberale pleidooi ten spijt roept Vautmans ondertussen Belgische consumenten wel op om voor producten van eigen bodem te kiezen. “Als ik nog iemand een Pink Lady zie kopen, schiet ik hem af met een kanon.”

Klimaat vliegt niet over

Varkenshouder Bart Vergote, die eerder bij de Christendemocraten aanleunt, benadrukte dat de klimaatdiscussie niet meer gaat verdwijnen. De geest is uit de fles en de problematiek zo serieus dat elke sector – ook de landbouw – voor oplossingen moet zorgen. Tegelijk stelt het prominente lid van het Algemeen Boerensyndicaat vast dat de landbouwsector anders dan andere sectoren de afgelopen 25 jaar grote stappen vooruit heeft gezet. De uitstoot van broeikasgassen werd door de landbouw met 20% verminderd.

Vergote wijst erop dat de landbouw een waanzinnige dakoppervlakte heeft en daardoor voor de overheid de perfecte partner is om groene energie op te wekken. “Dat wordt wel eens vergeten. Ik roep politici op om het voor de landbouw interessant te maken in bijvoorbeeld zonnepanelen of kleine windturbines te investeren.”

JCB

Lees ook in Economie

Belgapomprijs vlakt terug af na stijging

Aardappelen Vorige week steeg de Belgapom-notering voor de eerste keer sinds februari. Deze week blijft de prijsnotering voor de rassen Fontane en Challenger dezelfde als vorige week, 400 euro/ton (zonder btw).
Meer artikelen bekijken