Startpagina Wetgeving

Kamer keurt hervorming vennootschaps- en verenigingsrecht goed

De Kamer keurde gisteren een hervorming van het vennootschap- en verenigingsrecht goedgekeurd. Die hervorming van justitieminister Koen Geens (CD&V) moet komaf maken met de huidige wirwar aan ondernemingsstructuren en moet meer ondernemingen naar ons land halen. Je zal alleen een onderneming kunnen oprichten - nu moet je daarvoor met twee zijn - en de wettelijke kapitaalvereiste verdwijnt.

Leestijd : 2 min

Er komt één wetboek voor vennootschappen en verenigingen: het uitkeren van winst wordt het enige onderscheid tussen een vennootschap en een vereniging. Vzw's mogen winst maken, maar kunnen die winst enkel uitkeren aan het belangeloos doel waarvoor de vzw is opgericht.

Vier ondernemingsstructuren

Van de zeventien bestaande ondernemingsstructuren blijven er nog vier over: de Maatschap, de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV) en de Coöperatieve Vennootschap (CV). Bedrijven zullen trouwe aandeelhouders (die hun aandeel minstens twee jaar aanhouden) dubbel stemrecht kunnen geven, waardoor meer bedrijven in België zouden moeten verankeren.

Zowel de NV als de BV zullen voortaan door één persoon kunnen worden opgericht. Ook de kapitaalsvereiste wordt afgeschaft bij het oprichten van een BV, de meest gebruikte vorm. Daartegenover staat wel dat er een versterkt financieel plan moet kunnen worden voorgelegd.

Winst kan enkel worden uitgekeerd na een grondige balans- en liquiditeitscheck. De aansprakelijkheid van bestuurders wordt begrensd. Bestuurders moeten beslissingen kunnen nemen zonder dat een schadeclaim hen permanent boven het hoofd hangt, luidt de redenering. E-mails krijgen een wettelijke basis en officiële bewijskracht. Zo kan de onderneming ervoor kiezen om te communiceren met aandeelhouders en leden via e-mail, zodat papierverbruik afneemt.

Ons land telt meer dan anderhalf miljoen bedrijven, 610.000 eenmanszaken en 230.000 vzw's. Bestaande vennootschappen krijgen een overgangsperiode tot 1 januari 2024 om hun statuten te wijzigen.

Gevolgen coöperatieven

De hervorming van het vennootschapsrecht heeft ingrijpende gevolgen voor de zowat 25.400 coöperaties in het land. Volgens sectorfederatie Febecoop brengt de hervorming meer transparantie voor iedereen. Febecoop spreekt over de grootste hervorming voor de bedrijfswereld sinds 1999. Eén van de vier ondernemingsvormen die de hervorming overleeft, is de coöperatieve vennootschap (CV), die een volwaardig wetboek heeft waarin de coöperatieve identiteit en waarden (economische participatie, democratische controle, transparantie ...) voortaan - en eindelijk - op een degelijke manier verankerd worden, luidt het.

De overgrote meerderheid van de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba) koos indertijd voor de cvba-vorm omwille van de grote soepelheid waarbij de wetgeving geen ethische criteria oplegde. "Wellicht een 20.000-tal cvba's zal een andere vennootschapsvorm moeten aannemen, naar alle waarschijnlijkheid de besloten vennootschap (BV) die voortaan bijna dezelfde flexibiliteit als de vroegere cvba toelaat. Daarmee komt een einde aan 150 jaar begripsverwarring", aldus Febecoop-directeur Peter Bosmans. "De vroegere cvba's kunnen nog steeds voor een flexibele ondernemingsvorm kiezen door om te schakelen naar besloten vennootschap. Zij die bewust voor de coöperatieve vennootschap kiezen omwille van het specifieke waardenpatroon, kunnen voortaan met die naam fier naar buiten komen", aldus Bosmans.

Belga

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken