Het Grondwettelijk Hof streeft naar eenduidigheid in wetgeving rond gewasbescherming

Het Grondwettelijk Hof streeft naar eenduidigheid in wetgeving rond gewasbescherming

Diverse initiatieven van de verschillende gewesten in België hebben een waar kluwen gemaakt van de reglementering rond gewasbeschermingsmiddelen. Het signaal van het Grondwettelijk Hof naar de gewesten is duidelijk: respecteer de productwetgeving en hanteer een geïntegreerde aanpak voor het milieubeleid in België! Dit is alvast een belangrijke verduidelijkende stap in een complex juridisch kluwen waar Europese, federale en regionale regelgeving elkaar kruisen.

Phytofar, de Belgische Vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, streeft naar een éénduidige regelgeving. We betreuren dat we daartoe een hele reeks juridische procedures hebben moeten aanspannen (zie ook ons persbericht van 01/09/ 2017 op www.phytofar.be/nl/persberichten).

Phytofar verwelkomt dan ook de klare taal van het Grondwettelijk Hof: de gewesten mogen geen algemeen gebruiksverbod van gewasbescherming voor hun ganse grondgebied uitvaardigen. Want daardoor riskeren producten die de federale overheid op de markt heeft toegelaten, de toegang tot die markt te verliezen. Dergelijk milieubeleid van een gewest is niet verenigbaar met federale loyauteit!

De Raad van State zal nu bepalen wat de concrete weerslag van deze uitspraak zal zijn voor de procedures inzake specifieke producten die lopende zijn.

We vertrouwen erop dat met deze arresten van het Grondwettelijk Hof en recente mededelingen van de Europese Commissie aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest hieromtrent, de rechtszekerheid voor de consumenten, producenten en overheden snel zal worden hersteld.

Meest recent

Meest recent