Van den Heuvel hoopt nieuw mestactieplan deze legislatuur nog goedgekeurd te krijgen

Omdat er op veel meetplaatsen in Vlaanderen nog te hoge concentraties aan nitraat in het rivierwater zitten, is het volgens minister Van den Heuvel cruciaal dat MAP 6 zo snel mogelijk wordt omgezet in Vlaamse regelgeving.
Omdat er op veel meetplaatsen in Vlaanderen nog te hoge concentraties aan nitraat in het rivierwater zitten, is het volgens minister Van den Heuvel cruciaal dat MAP 6 zo snel mogelijk wordt omgezet in Vlaamse regelgeving. - LBL

Omdat er op veel meetplaatsen in Vlaanderen nog te hoge concentraties aan nitraat in het rivierwater zitten, is het volgens Van den Heuvel “cruciaal dat MAP 6 zo snel mogelijk wordt omgezet in Vlaamse regelgeving“. Dit zegt de minister althans in het Boerenbond-ledenblad Boer&Tuinder. “We hebben de instrumenten die daarin vervat zitten nodig voor een trendbreuk in de stagnerende waterkwaliteit“, meent hij.

Volgens de minister moet het nog lukken om het plan deze legislatuur door het parlement te krijgen. “We staan gelukkig al heel ver“, zegt hij, verwijzend naar het principieel akkoord van de Europese Commissie en het openbaar onderzoek, dat is afgerond. Het dossier staat ‘op een zucht van parlementaire afronding’, maakt Van den Heuvel zich sterk.

De CD&V'er denkt tegelijkertijd ook aan de klimaatbekommernissen. Hij pleit voor een ‘klimaatslimme landbouw’. “Door in te zetten op innovatie, onderzoek, opleiding en samenwerking kunnen we ingrijpen op voeders, stallen en verwarming. De overheid ondersteunt die transitieprocessen in het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds en via landbouwonderzoek. Ook het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2021-2027 stelt een waaier aan instrumenten ter beschikking. Tel daar nog consumentgerichte instrumenten bij zoals promotie voor de korte keten en de keten-roadmap tegen voedselverliezen en je ziet dat we nog heel wat wapens in handen hebben.”

De minister bezocht gisteren nog vijf innoverende bedrijven actief in de landbouwsector. Hij kondigt daarbij aan dat hij 1,75 miljoen vrijmaakt voor VLIF-omkaderingssteun die innovatieve onderzoekstechnieken ondersteunt.

BELGA

Meest recent

Meest recent