Startpagina Economie

EU en Afrikaanse Unie willen op landbouwgebied een duurzaam, strategisch partnerschap

De Afrikaanse landouw heeft nood aan toegang tot ‘reguliere’ financiering, innovatiehubs en uitwisselingsprogramma’s waarbij Europese en Afrikaanse boeren bij elkaar op bezoek gaan. Dat schrijft de taakgroep voor ruraal Afrika die EU-landbouwcommissaris Phil Hogan eerder instelde in haar eindrapport. De Commissie kondigt direct een serie projecten aan die aansluiten bij de conclusies.

Leestijd : 3 min

Hogan vroeg de taakgroep te onderzoeken hoe de EU kan bijdragen aan de ontwikkeling van het Afrikaanse platteland en de Afrikaanse landbouw. Deels is de interesse in Afrika ingegeven door de vrees dat de sterke bevolkingsgroei en armoede in Afrika uiteindelijk ook druk zal zetten op de EU, bijvoorbeeld doordat het aantal migranten naar de EU toeneemt. Bovendien bestaan breed zorgen over neokolonialistische praktijken die China en de kleine maar rijke Golfstaten aan de dag zouden leggen. Zo wordt op grote schaal landbouwgrond gekocht met het oog op het vergroten van de voedselzekerheid elders, terwijl ze in Afrika zelf nog niet is vezekerd.

De taakgroep werd in mei 2018 ingesteld en bestaat uit 11 experts uit Europa en Afrika. Eén van de leden was Kees Blokland, directeur van Agriterra. Agriterra is een Nederlandse Ngo die vooral inzet op de oprichting en versterking van coöperaties in ontwikkelingslanden. Onlangs publiceerde Landbouwleven een interview met hem, waarin hij erop wees dat voor Afrika kennis en organisatie nu belangrijker zijn dan geld.

Aanbevelingen

Volgens de aanbevelingen van de groep, moeten Afrika en de EU een partnerschap aangaan op drie niveaus: mensen tot mensen, bedrijven tot bedrijven en regering tot regering. Op deze wijze kan de verbinding tussen Afrika en Europa worden verbeterd. Landbouw en platteland zijn volgens Hogan cruciaal, omdat algemene economische ontwikkeling begint bij landbouw. De meeste Afrikanen wonen op het platteland, al is een snelle trek naar de steden aan de kust gaande.

“Landbouw en plattelandsontwikkeling leidt de weg wat betreft de politieke samenwerking tussen de EU en Afrika”, aldus Hogan bij de presentatie van het rapport. De Ier, die een nieuwe ambtstermijn na de aankomende Europese parlementsverkiezingen ambieert, ziet voor de taakgroep een centrale rol weggelegd in de vorming van beleid. De taakgroep doet immers aanbevelingen die moeten helpen publieke en private investeringen op te voeren, best practises en kennis te delen, en samenwerking in beleid verder te verdiepen.

De commissaris voor landbouw van de Afrikaanse Unie (AU), Josefa Sacko zegt: “de taakgroep erkent de nieuwe realiteit van Afrika en Europa als wereldwijde partners die op gelijke voet staan. Het demonstreert dat boeren en de voedselindustrie hand in hand zouden moeten werken aan de nieuwe mogelijkheden die de Afrikaanse Continentale Vrijhandelszone zal bieden, en het bouwen van regionale markten die nodig zijn voor het garanderen van voedselzekerheid in Afrika op de lange termijn.”

aanbevelingen

Projecten

Op basis van de aanbevelingen van de taakgroep heeft de Europese Commissie besloten tot het starten van een aantal projecten. Zo komt er een Agribusiness-platform waar verwerkende bedrijven en toeleveraars van boeren uit de AU en EU samen uitdagingen en mogelijkheden voor private investeringen en handel tussen de twee continenten identificeren. Tevens stelt de Commissie een ‘innovatiehub’ in waar landbouwministeries, scholen en boeren en bedrijven zelf kennis kunnen tappen die anderszins niet of moeilijk te vinden is.

Daarnaast worden uitwisselprogramma’s ingesteld voor beleidsmakers op het gebied van landbouw, om van elkaar te leren. De Commissie maakt €5 miljoen vrij voor een trainingsprogramma. Additioneel wordt geld vrij gemaakt voor het koppelen van agrarische vrouwenorganisaties in Afrika en de EU, maar ook voor het twinnen van coöperaties en publieke instellingen - een beetje zoals zustersteden dat doen. Het ontwikkelen van vrouwenrechten- en educatie spelen in de visie van de taakgroep een cruciale rol, omdat de meeste Afrikaanse boeren vrouw zijn.

Om het proces open en inclusief te maken, zal de Commissie een online-consultatieronde organiseren om directe feedback in te winnen over de strategische benadering van de taakgroep, en de samenwerking in bredere zin. Samen met het rapport dat nu is uitgebracht, zal de consultatie stof tot discussie opleveren voor alweer de derde ministeriële conferentie die de AU en EU beleggen, nog dit jaar in juni. De conferentie vindt plaats in Rome waar ook de wereldvoedselorganisatie FAO en het wereldvoedselprogramma WFP gevestigd zijn.

De taakgroep met in het midden landbouwcommissaris Phil Hogan.
De taakgroep met in het midden landbouwcommissaris Phil Hogan. - Europese Commissie

JCB

Lees ook in Economie

Belgapomprijs vlakt terug af na stijging

Aardappelen Vorige week steeg de Belgapom-notering voor de eerste keer sinds februari. Deze week blijft de prijsnotering voor de rassen Fontane en Challenger dezelfde als vorige week, 400 euro/ton (zonder btw).
Meer artikelen bekijken