Startpagina Varkens

Slachthuis Tielt vanaf donderdag terug "onder strenge voorwaarden" open

Het Exportslachthuis in Tielt, deel uitmakend van de Debra Group, start de activiteiten van de slachterij opnieuw op. Dat bevestigt CEO Thomas De Roover De Brauwer woensdag nadat het bedrijf groen licht kreeg van de administratie van bevoegd Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). De slachtactiviteiten werden donderdag 23 maart stilgelegd na een schokkend filmpje van dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

Leestijd : 3 min

“Een grote opluchting”, opent De Roover De Brauwer. “We krijgen na overleg met de administratie een tweede kans. Dat betekent dat er vertrouwen is in het actieplan waar wij de voorbije dagen hard aan gewerkt hebben. We bieden de nodige garanties dat de feiten die zich voorgedaan hebben niet meer kunnen gebeuren.”

Zo investeert het bedrijf fors in cameratoezicht dat via een livestream zal te bekijken zijn. Het bedrijf hanteert in de toekomst ook een nultolerantiebeleid ten opzichte van de aanvoerders en het eigen personeel. “Er komt ook een volledige doorlichting van de Thomas More Hogeschool, een onafhankelijk onderzoeksinstelling. De jongste dagen kwamen zij al onze installaties bekijken en die bleken ‘state of the art’. Ook in onze opleidingen zullen wij het nodige doen”, aldus De Roover De Brauwer.

Enkele afnemers haakten na het zien van de beelden wel af. “We zijn in gesprek met onze afnemers en we willen hen ervan overtuigen dat we het vertrouwen in ons zullen herstellen.”

Er was ook nog een dossier hangende bij de Raad van State, ingediend door het bedrijf zelf die daarmee de sluiting wou aanvechten. De Raad van State zou een uitspraak doen op 20 april. Volgens Debra Group kan de Raad van State niets meer veranderen.

“De dierenmishandelaars werden op basis van de beelden geïdentificeerd en hun slachtvergunning werd ingetrokken door de Dienst Dierenwelzijn. Het parket onderzoekt de strafrechtelijke vervolging. Minister Weyts legt het slachthuis zelf een ton strenge voorwaarden op, zodat het Exportslachthuis zich in de toekomst kan bewijzen als een positief voorbeeld inzake dierenwelzijn”, vult het kabinet van minister Weyts in een mededeling aan.

De minister heeft ook opdracht gegeven om meteen na de heropstart van het slachthuis te beginnen met een uitgebreide en strenge doorlichting, die wordt uitgevoerd door de Thomas More Hogeschool. De volledige werking van het slachthuis, van de aankomst van de dieren in het slachthuis tot de verzending van het vlees, wordt onder de loep genomen: alle procedures, alle noodplannen, alle toestellen en alle ruimtes worden kritisch bekeken.

Zolang de doorlichting niet voltooid is, wordt er permanent intern toezicht georganiseerd op levende dieren. Thomas More zal aanbevelingen doen om het intern toezicht in de toekomst efficiënt te organiseren. Op basis van de analyse van Thomas More komt er ook een heel verbeterplan, dat ook gedeeld wordt met de Inspectiedienst Dierenwelzijn. “We gaan de situatie in het slachthuis in Tielt van nabij blijven volgen”, verzekert minister Weyts. “We zullen niet aarzelen om opnieuw in te grijpen als blijkt dat dit nodig is”.

Belga

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken