Startpagina Wetgeving

Ketenorganisaties engageren zich voor minder methaanuitstoot

Vandaag, vrijdag, ondertekenden minister Koen Van den Heuvel en 16 verschillende landbouw- en ketenorganisaties een convenant om de methaanuitstoot van runderen aan banden te leggen.

Leestijd : 2 min

Vrijdag ondertekenden verschillende partijen uit de landbouw- en voedingssector het Convenant Enterische Emissies Rundvee, verbonden aan het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2021-2030. Ze engageren zich om via nader te bepalen acties de hoeveelheid methaangas die runderen uitstoten te verminderen. De ondertekening vond plaats in de proefmelkveestal van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO, waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten.

Convenant Enterische Emissies Rundvee

Het Convenant Enterische Emissies Rundvee is een van de maatregelen die volgen uit het Vlaamse Klimaatbeleidsplan 2021-2030. Meer bepaald wil de Vlaamse overheid tegen 2030 een reductie realiseren van 0,44 Mton CO2-equivalenten ten opzichte van 2005. Enterische emissies verwijzen naar de methaanuitstoot (CH4) door verteringsprocessen van herkauwers. In 2030 mag de totale uitstoot daarvan nog maar 1,9 Mton CO2-equivalenten bedragen. In 2016 was de Vlaamse rundveestapel verantwoordelijk voor 89% van de enterische emissies. Daarom focust het Convenant zich nu alleen op de methaanuitstoot van de Vlaamse rundveestapel en niet op die van schapen, geiten en paarden.

Concrete maatregelen bevat het Convenant nog niet. Het gaat in de eerste plaats om een engagement om deel te nemen aan een proces dat tegen eind 2030 moet leiden tot de vooropgestelde uitstootreductie van 0,44 Mton CO2-equivalenten. Verschillende werkgroepen zullen lijsten met maatregelen samenstellen tegen 1 januari 2020. Die maatregelen moeten betrekking hebben op verhoogde diergezondheid en -productiviteit, het aanpassen van de receptuur van (kracht)voeders, goed voeder(rantsoen)management en maatregelen rond genetica en selectie.

Minister Koen Van den Heuvel staat achter het convenant en benadrukte opnieuw dat iedereen inspanningen moet leveren voor het klimaat.

Lees ook in Wetgeving

Meer artikelen bekijken