Startpagina Wetgeving

Strijd boeren tegen grondaankoop Fernand Huts gaat verder voor hof van beroep Gent

De zaak van de boeren die de verkoop betwisten van Zeeuws-Vlaamse landbouwgrond van het Gentse OCMW aan Fernand Huts, topman van Katoen Natie, is dinsdag ingeleid voor het hof van beroep in Gent. “Het is onrechtvaardig dat een rijke industrieel 450 hectare publieke landbouwgrond kan aankopen aan een prijs van 39.000 euro per hectare, terwijl kleine boeren bijna het dubbele moeten betalen op de privémarkt”, zegt landbouwer Annelies Marchand.

Leestijd : 2 min

Huts had in 2016 via een Luxemburgse vennootschap 450 hectare Zeeuws-Vlaamse landbouwgronden gekocht van het Gentse OCMW voor 17,5 miljoen euro. Landbouwers Pieter Van Poucke en Annelies Marchand vroegen de ontbinding van de verkoop. De gronden waren geregistreerd als 72 percelen en moesten in verschillende loten verkocht worden, stellen de boeren. Volgens de eisers was er sprake van onterechte staatssteun van het OCMW aan Huts.

“Het stuk grond was 20 miljoen euro waard volgens het taxatieverslag, en in 2016 was dat al 22,5 miljoen. Dat is een reële staatssteun van 5 miljoen euro bij een verkoop voor 17,5 miljoen euro”, pleitte hun advocaat in eerste aanleg. De rechtbank oordeelde toen dat de klacht onontvankelijk is. De boeren hadden in Nederland naar de rechter moeten stappen en toonden geen belang aan, aldus de rechtbank. De klacht werd ook onontvankelijk verklaard omdat van de overdracht van de gronden geen melding was in een Belgische hypotheekkantoor, maar de boeren gingen in beroep.

Voor het gerechtsgebouw aan het Koophandelsplein voerden de boeren en enkele sympathisanten dinsdagmorgen actie, geflankeerd door een vier meter hoog mobiel standbeeld van Vrouwe Justitia. Verschillende boerenbewegingen en middenveldorganisaties steunen de boeren. “Met 450 hectare zou het OCMW ieder jaar 4.500 mensen kunnen voeden. De betwiste gronden hebben gedurende 750 jaar onder die logica in de handen van het OCMW vertoefd. Het is jammer dat het OCMW deze enorm waardevolle publieke eigendommen van de hand deed. Het OCMW zou landbouw en voedsel moeten integreren in haar beleid want toegang tot gezond voedsel maakt deel uit van de verantwoordelijkheid van een OCMW om iedereen een menswaardig leven te garanderen”, zegt Tijs Boelens van het Boerenforum.

Het is nog niet duidelijk wanneer er uitspraak in de zaak zal zijn. “Het is onrechtvaardig dat een rijke industrieel 450 hectare publieke landbouwgrond kan aankopen aan een prijs van 39.000 euro per hectare, terwijl kleine boeren bijna het dubbele moeten betalen op de privémarkt”, zegt Marchand. “Inmiddels heeft het investeringsbedrijf al een deel van de gronden doorverkocht. Dat de gronden op zo’n korte tijd terug van de hand gedaan werden, ondanks hoge notariskosten, bevestigt dat de aankoopprijs ver onder de marktprijs lag.”

Belga

Lees ook in Wetgeving

Nieuwe niet-productieve investeringen in de bestaande lijst

Wetgeving Landbouwers kunnen ervoor kiezen om investeringen te doen die niet direct inkomsten genereren, maar wel bijdragen aan de biodiversiteit, aan het landschap en aan bodem- of waterbeheer. De lijst werd recent geüpdatet. Hier kan je de nieuwe lijst met investeringen uit het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2023 raadplegen.
Meer artikelen bekijken