Startpagina Pluimvee

Welke techniek geeft voldoende fijnstofreductie in de kippenstal?

Fijnstof, of eerder de reductie ervan, is een hot topic, ook in de pluimveehouderij. Tijdens het Nederlandse Fijnstofevent werden de eerste, voorlopige resultaten van een grootschalige fijnstofstudie aan het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV) voorgesteld.

Leestijd : 3 min

Half februari werd in het Nederlandse Barneveld het Fijnstofevent georganiseerd door het PEV, Agrivaknet en Agrio. Met 500 deelnemers was dit een absoluut succes te noemen.

Fijnstofstudie PEV

Het PEV werd in 2017 opgericht als onderdeel van het Poultry Expertise Centre in Barneveld (NL). Momenteel loopt er een project waarbij tien nieuwe, innovatieve en veelbelovende technieken ter reductie van fijnstof worden getest in pluimveestallen (tabel 1). De technieken werden geselecteerd op basis van haalbaarheid, betaalbaarheid, toepasbaarheid in nieuwe én bestaande stallen, en een mogelijke verbetering van het binnenklimaat.

FIJNSTOF 1

Voorlopige resultaten

Uiteindelijk werd beslist om de eerste twee technieken (Animal Live Plus Poultry en Aquamar) niet verder op te nemen in de studie. Er waren nog een aantal onbeantwoorde vragen, onder andere omwille over de veiligheid (gebruik micro-organismen in de stal).

Hilko Ellen van Wageningen Universiteit (WUR) presenteerde de voorlopige resultaten en voor- en nadelen die werden opgesomd van de overige technieken. Het effect van sommige technieken werd soms nog maar tweemaal gemeten, terwijl er minstens zes metingen nodig zijn om wetenschappelijk correcte conclusies te kunnen trekken.

De voorlopige reducties die bekomen werden, worden weergegeven in klassen (<20% reductie, 20-30%, 30-40% en meer dan 40%) omdat er nog geen exacte reductiepercentages kunnen worden weergegeven door het beperkte aantal metingen (tabel 2). Door ze in te delen in klassen, kan wel een idee gegeven worden van hun mogelijke potentieel.

FIJNSTOF 2

Vier technieken met meer dan 40% reductie

Momenteel lijken vier technieken te zorgen voor een reductie van meer dan 40% (tabel 2) namelijk Serutech-Agri/Optiklep (ionisatie met prikkeldraad) en de filtertechnieken van Granovi, Inno+, en VEKO. Granovi en VEKO zorgen via recirculatie van de lucht na filtering ook voor een verlaging van de stofconcentratie in de stal. Deze verlaging is weergegeven met de groene kruisjes in tabel 2. Inno+ kan dan weer reductiepercentages voorleggen van meer dan 90%, maar heeft momenteel nog een groot nadeel met het reinigen van de filters (zeer moeilijk). Verschillende andere technieken bieden volgens Hilko Ellen perspectief, maar moeten nog verder worden getest. Pas in de zomer van 2019 worden de eerste rapporten verwacht met definitieve reductiepercentages.

Kostprijs?

Uiteraard is niet alleen de efficiëntie van een bepaalde reductietechniek belangrijk voor de pluimveehouder, maar ook de kostprijs. Ook daar gaf Hilko Ellen een antwoord op. “De kostprijs kan opgedeeld worden in investeringskosten en jaarlijkse kosten. De investeringskosten variëren van 0,10 tot 3,5 euro per dierplaats (figuur 1). De hoogste investeringskost is voor de filtertechniek van Inno+, maar deze zorgt ook voor een zeer hoge reductie van meer dan 90%.

Figuur 1: Investeringskost van de verschillende technieken
Figuur 1: Investeringskost van de verschillende technieken - Bron: Hilko Ellen, WUR

De jaarlijkse kosten variëren dan weer van een paar eurocent tot 0,50 euro per dierplaats (figuur 2). Naast de absolute jaarlijkse kosten worden deze in figuur 2 ook weergegeven per 10% reductie. Op die manier zijn de jaarlijkse kosten wat makkelijker te vergelijken met elkaar.”

Figuur 2: Jaarlijkse kosten, weergegeven in totaal en per 10% (voorlopige) reductie
Figuur 2: Jaarlijkse kosten, weergegeven in totaal en per 10% (voorlopige) reductie - Bron: Hilko Ellen, WUR

Verder onderzoek nodig

De resultaten die worden weergegeven in dit artikel zijn voorlopig en nog niet wetenschappelijk bewezen en moeten dus met enige voorzichtigheid worden gebruikt. Ook gaat het om een Nederlands onderzoek. Stel dat een bepaalde techniek in Nederland wordt toegelaten, heeft die daarom nog niet onmiddellijk groen licht in België.

Meer informatie rond de studie van PEV vind je via www. praktijkcentrumemissiereductie.nl.

Karolien Langendries (Pluimveeloket) en Hilko Ellen (WUR)

Lees ook in Pluimvee

SALV vraagt om te wachten met Vlaamse normen voor kalkoenenhouderij

Pluimvee Het is op zich een goede zaak dat de Vlaamse regering met een nieuw besluit een normenkader voor het dierenwelzijn in de professionele kalkoenenhouderij wil invoeren. Tegelijk is het belangrijk om het gelijke speelveld in voldoende mate te waarborgen. Daarom vraagt de SALV aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) om de invoering uit te stellen tot er Europees beleid terzake is.
Meer artikelen bekijken